TRAVNIK: Sazvana 29. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna


29. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana u četvrtak, 11. siječnja 2024. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade KSB u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 28. redovne i 2. izvanredne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o privremenom stavljanju van snage Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za kanton Središnja Bosna, utvrđivanjem marži Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje građevinskih radova u Općinskom suda u Jajcu Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje građevinskih radova u Općinskom suda u Travniku Ministarstvo pravosuđa i uprave
7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za nabavku stacioniranog radara
b) za adaptaciju zgrade PS Novi Travnik
8. Prijedlog odluka o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2023/24. godinu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe Prve osnovne škole Bugojno Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za nabavku opreme
b) za rekonstrukciju i investicijsko održavanje
10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Edhem Mulabdić“, Novi Travnik Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za nabavku opreme
b) za rekonstrukciju i investicijsko održavanje
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Treće osnovne škole Bugojno Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za decembar 2023. godine) Stručna služba Vlade
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanja poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanja poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Suglasnost za subvencioniranje troškova prijevoza učenika s posebnim potrebama Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za tehničku podršku sistemu „e“ Vlada Stručna služba Vlade
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zakup prostorija za potrebe inspektora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Izvješće o dodijeljenim jednokratnim pomoćima pojedincima i udruženjima za socijalnu zaštitu u 2023. godini Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21. Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu siječanj 2024. godine Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Ministarstvo unutarnjih poslova
22. Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu siječanj 2024. godine Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Informacija o prodaji vozila u vlasništvu Vlade Kantona Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog odluke o isplati naknadi članovima povjerenstva za provođenje postupka prodaje vozila
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora MSŠ „Donji Vakuf“ Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora MSŠ „Donji Vakuf“ Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

centralna.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU