6.5 C
Sarajevo
Srijeda, 22 rujna, 2021

U BiH u naredne dvije godine umjeren ekonomski rast

Program ekonomskih reformi BiH predviđa umjereni rast u naredne dvije godine, zahvaljujući snažnijoj privatnoj potrošnji, podstaknutoj povećanjem zaposlenosti i niskom inflacijom, navodi se u zajedničkim zaključcima sa sastanka u Briselu predstavnika zemalja EU, zapadnog Balkana i Turske, te njihovih institucija.

“Viškovi na fiskalnim računima i dalje se temelje prvenstveno na ograničavanju tekućih i investicionih izdataka javnog sektora. Međutim, time se nedovoljno rješavaju ključni izazovi zemlje”, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

U zaključcima se naglašava da su BiH, kao i u ostatku regiona, potrebni dalji napori u borbi protiv korupcije, unapređenju vladavine prava, te jačanje institucija, s ciljem promocije konkurentnosti, te dodaje da rješavanje ovih temeljnih pitanja predstavlja preduslov za uspješnu transformaciju privrede.

Zaključci utvrđuju glavne strukturne izazove koje BiH treba da riješi, s ciljem povećanja konkurentnosti i dugoročnog i inkluzivnog rasta, a odnose se na unapređenje poslovnog okruženja stvaranjem jedinstvenog ekonomskog prostora, olakšavanjem pokretanja poslovanja, putem efikasnijeg javnog sektora, posebno poboljšanjem učinka, transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća, te poboljšanjem tranzicija na tržištu rada.

BiH je pozvana da osnaži srednjoročno makrofiskalno planiranje, poveća transparentnost javnog sektora u pogledu zapošljavanja, neizmirenih i potencijalnih obaveza, te da poboljša blagovremenost i sveobuhvatnost statistika o javnim finansijama, nacionalnim računima i tržištu rada.

“BiH bi trebalo da poveća javna ulaganja uz istovremeno smanjenje izdavanja za plate u javnom sektoru i poboljšanje usmjerenosti socijalnih transfera, očuva integritet aranžmana valutnog odbora i nezavisnost Centralne banke, kako bi se održala monetarna stabilnost, uz istovremeno očuvanje stabilnosti finansijskog sektora”, naglašava se u saopštenju.

- Oglašavanje - u bih u naredne dvije godine umjeren ekonomski rast

Iz Delegacije EU navode da bi u BiH trebalo da se poboljša upravljanje i transparentnost javnih preduzeća, te usvoji i primijeni kredibilan i relevantan strateški okvir za upravljanje javnim finansijama u cijeloj zemlji, sa sistemom monitoringa i izvještavanja na osnovu učinka.

“Potrebno je pojednostaviti i uskladiti postupke registracije preduzeća, izdavanja odobrenja i dozvola između entiteta, te preduzeti korake u pravcu smanjenja parafiskalnih nameta i naknada”, ističe se u zaključcima.

BiH je savjetovano da unaprijedi politike upisa u srednje i visoko obrazovanje i povežu sa potrebama tržišta rada, ali i da preduzme korake u pravcu podsticanja formalnog zapošljavanja, te da budu preduzeti koraci kako bi se obezbijedilo da se kapaciteti javnih službi za zapošljavanje koriste za aktivniju podršku tražiocima posla.

Na sastanku u Briselu, koji je održan u okviru godišnjeg dijaloga o ekonomskim politikama, učestvovali su predstavnici zemalja članica EU, zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije i Evropske centralne banke, kao i predstavnici centralnih banaka zapadnog Balkana i Turske. (akta.ba)

- Oglašavanje -
NAJNOVIJE
Možda vas zanima