U četvrtak 25.sjednica Vlade SBK


Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 prečišćeni tekst),


S A Z I V A M
25. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 7. 12. 2023. godine, u 9 sati


DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 24. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona sekretar Vlade
2. Prijedlog budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu Ministarstvo finansija
3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu Ministarstvo finansija
4. Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB za 2024. godinu Zavod za zdravstveno osiguranje
a) Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB za 2024. godinu
5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nabavku ortopedskih pomagala (saglasnost) Kantonalna uprava za branioce
6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Trnovača, općina Kiseljak Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Brnjaci, općina Kiseljak Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za adaptaciju tavanskih prostorija u MUP-u Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku televizora za kaznenu sudnicu Općinskog suda u Travniku Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za djecu romske nacionalnosti Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe škola Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) JU „Druga osnovna škola Bugojno“ za nabavku računara
b) JU „Druga osnovna škola Bugojno“ za nabavku laminata
c) OŠ Han Bila“ za nabavku uredskih stolica
d) OŠ Han Bila“ za rekonstrukciju igrališta
e) STŠ „Bugojno“ za nabavku postolja za CNC mašinu
f) SŠ „Novi Travnik“ za usluge nadzora nad gradnjom objekta škole
g) OŠ „Dubravica“ za nabavku računarske opreme
h) MSŠ „Gimnazija Bugojno“ za nabavku računarske opreme
i) OŠ „Dubravica“, Vitez-Preočica za nabavku laptopa
j) OŠ „Busovača“ za nabavku računara
k) OŠ „Kalibunar“ za nabavku smartphona
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava općinama za sufinanciranje projekata iz oblasti civilne zaštite (7x) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) općina Kiseljak za sanaciju klizišta u dvorištu OŠ „Kiseljak 1“
b) općini Kiseljak za sanaciju šteta od poplava u naselju Rauševac
c) općini Kreševo za sanaciju šteta od poplava u ulici Klanac
d) općini Gornji Vakuf Uskoplje za uređenje korita rijeke Bistrice
e) općini Gornji Vakuf Uskoplje za uređenje korita rijeke Krušćice
f) općini Vitez za uređenje korita rijeke Kruščice
g) općini Vitez za izgradnju AB podzide u naselju Rijeka
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa za potrebe Službe za zajedničke poslove Služba za zajedničke poslove
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za adaptaciju i izmještanje pritvorske jedinice u Općinskom sudu u Kiseljaku Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za adaptaciju sudnice i prostorija za saslušanje maloljetnika u Općinskom sudu u Kiseljaku Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Saglasnost za zaključivanje ugovora za obavljanje poslova stručnog saradnika za informacijske tehnologije Ministarstvo privrede
20. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu privrede Ministarstvo privrede
21. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga štampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona Stručna služba Vlade
22. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Travnik“, Travnik
b) Srednja tehnička škola „Bugojno“ Bugojno
23. Inicijativa za uspostavu sistema transparentnih listi čekanja u zdravstvenim ustanovama SBK/KSB Tim za sprječavanje korupcije
24. Izvještaji o utrošku sredstava dodijeljenih za sufinansiranje projekata iz oblasti civilne zaštite (3x) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) izvještaj Društva Crvenog križa SBK/KSB
b) izvještaj općine Gornji Vakuf Uskoplje
c) izvještaj općine Fojnica
25. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2023. godine Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo privrede
26. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2023. godine Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

centralna.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU