U toku predaja dokumentacije za program pomoći Evropske unije energetski siromašnim domaćinstvima

Najmanje 109 hiljada porodica u Federaciji BiH uskoro će moći ostvariti pravo na novčanu pomoć iz programa Evropske unije usmjerenog na ublažavanje negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize, a upravo je od ponedjeljka počeo teći rok koji je utvrdilo Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike u svom konkursu na koji će se, sve do 10. novembra, moći prijaviti domaćinstva iz četiri kategorije. U Bugojnu građani prijave mogu podnijeti na šalter Općine Bugojno, a danas smo zabilježili redove ispred općinske zgrade. Ko ima pravo na pomoć? Pravo na pomoć imaju domaćinstva u kojima žive penzioneri s minimalnom ili zagarantovanom penzijom, domaćinstva u kojima žive primatelji stalne novčane pomoći; domaćinstva u kojima žive djeca koja su na federalnom dječijem dodatku i domaćinstva u kojima je dijete koje nema jednog roditelja, a u ovoj kategoriji, uz navedenu dokumentaciju, potrebno je priložiti i rodni list djeteta ili smrtni list roditelja, zavisno je li roditelj nepoznat ili je umro. Isplaćena sredstva kretat će se od 300 do 600 konvertibilnih maraka – kazao je za bug.ba Haris Haznadarević, pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu. Prijavni obrazac moguće je preuzeti u općini i na licu mjesta popuniti i predati. Također, dostupan je i na web stranicama Vlade FBiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na stranicama kantonalnih ministarstava i općina, s tim da preuzete elektronske prijave moraju biti isprintane, popunjene i potom sa ostalom dokumentacijom predate u nadležnu općinu. Dokumentacija mora biti kompletna i ne starija od 6 mjeseci. Formalni nedostaci, ukoliko ih bude, mogu se otkloniti najkasnije od 10. novembra 2023. godine, kada se zatvara javni poziv, a naglašeno je kako Općina ne snosi odgovornost za propuste stranaka. Programom bi trebala biti osigurana podrška za najmanje 109.000 korisnika. Pravo na dodjelu sredstava imaju četiri kategorije stanovništva. Gdje se prijavljuje Prijave se predaju u općinama, po mjestu prebivališta. Uz prijavu je potrebno još predati CIPS prijavnice svih članova domaćinstva, kućnu listu i dokaz o bankovnom računu jer je to način da sredstva budu uplaćena krajnim korisnicima. Korisnici penzija koji penzije primaju putem pošte, a nemaju otvoren račun u banci, u prijavnom obrascu trebaju navesti ime i prezime vlasnika računa, broj računa i naziv banke (nekoga od srodnika) – istakao je Haris Haznadarević. Nakon što Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike dobije prijavne obrasce sa kućnim listama i svim ostalim aktima koje traži, isfiltrirat će sa podacima ministarstva koje imaju iz PIO/MIO baze u ministarstvu rada i socijalne politike, poreske uprave i na taj način za ove kategorije koje će biti tretirane će dobiti ukupnu socio-ekonomsku sliku. Isplatu novčane pomoći iz ovog paketa građani Federacije BiH mogu očekivati krajem godine rekao je Haris Haznadarević, pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu. Formalni nedostaci, ukoliko ih bude, mogu se otkloniti najkasnije od 10. novembra 2023. godine, kada se zatvara javni poziv, a naglašeno je kako Općina ne snosi odgovornost za propuste stranaka. Konačne liste domaćinstava po osnovu ovoga Javnog poziva utvrđuje Federalno ministarstvo nakon provedenog postupka analiziranja podataka unesenih u elektronsku […]

The post U toku predaja dokumentacije za program pomoći Evropske unije energetski siromašnim domaćinstvima appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU