UKC Tuzla: Odstranjenje tumora srednje etaže lica uz prethodnu embolizaciju tumorske mase

Novi uspjeh ljekara sa Gradine

Multidisciplinarnim pristupom Klinike za bolesti uha, grla i nosa, Klinike za neurohirurgiju i Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, a uz podršku Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku

četrdesetdvogodišnjem pacijentu je emboliziran, a potom i odstranjen tumor nosa, paranazalnih sinusa i baze lobanje.

Prema riječima, doc. dr. med. sc. Almira Salkića, načelnika Klinike za bolesti uha, grla i nosa riječ je o visokosofisticiranoj dijagnostičko terapijskoj proceduri koja zahtjeva multidisciplinaran pristup  pacijentu. “Naš primarni cilj je da Klinika za bolesti uha, grla i nosa bude lider iz domena otorinolaringologije u Bosni i Hercegovini, a to možemo postići samo stalnim uvođenjem novih procedura. Kao glavna prednost ovakvog pristupa navodi se kraći boravak pacijenata u bolnici, brži oporavak, ali i smanjeni bolnički troškovi”, pojašnjava doc. dr. Salkić.

Kako je pojasnio neurohirurg, doc. dr. Mirza Moranjkić pacijent sa velikim, dobro vaskulariziranim tumorom srednje etaže lica bio je planiran za “staged” pristup liječenju, zbog lakšeg pristupa i intraoperativne kontrole krvarenja. Prema operativnom programu bilo je planirano da se načini devaskularizacija tumora endovaskularnom embolizacijom, u prvoj fazi, a potom i operativno odstranjivanje tumora. Operativni tim Klinike za neurohirurgiju, na čelu sa doc. dr. med. sci Mirzom Moranjkićem, načinio je endovaskularnu embolizaciju tumora, nakon čega je pacijent premješten na Kliniku za bolesti uha, grla i nosa, gdje je narednog dana operiran.

“Upravo ovaj multidisciplinarni pristup sa endovaskularnom devaskularizacijom prije operativnog odstranjivanja tumora je ono što u ovom slučaju čini distinkciju u odnosu na druge slučajeve sa sličnim tumorima, jer je kao posljedica embolizacije omogućeno da gubitak krvi u toku operacije bude znatno manji” istakao je doc. dr. Moranjkić.

Kako je istakao voditelj operativnog tima Klinike za bolesti uha, grla i nosa, dr. Emir Šehanović, embolizacija je postala važna terapijska procedura kao dopuna hirurškog liječenja ovih tumora. Endovaskularnim pristupom dolazi se do krvnih sudova koji obskrbljuju tumor krvlju, potom se vrši embolizacija čime se tumor isključuje iz cirkulacije što znatno olakšava pristup operatoru.

“Kod četrdesetodvogodišnjeg pacijenta je radiološkim pretragama potvrđeno prisustvo tumorske mase u srednjoj etaži lica koja je bila dobro prokrvljena. Urađena je embolizacija kojom su zatvoreni krvni sudovi tumora, nakon kojeg je tumor kompletno hiruški odstranjen. Postoperativni tok pacijenta protiče uredno i pacijent je stabilnog zdravstvenog stanja”, rekao je jedan od operatora, dr. Hasan Altumbabić.

Operativni tim Klinike za bolesti uha, grla i nosa koji je izveo operativni zahvat činili su: šef Odjeljenja za ororinolaringologiju, dr. Emir Šehanović, dr. Hasan Altumbabić, dr. Alen Harčinović, instrumentarka Sanela Sakić, anesteziolog Lejla Dedić Simendić i anestetičarka Halima Hadžibeganović, dok su u timu Klinike za neurohirurgiju, uz voditelja tima, doc. dr. Mirzu Moranjkića bili dr.  Božo Jurić, dr. Amir Sejdinović i radiološki tehničari Damir Alić, Senad Šadić i Zvjezdana Morankić.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU