Ukupno planirana sredstva u Budžetu Grada Tuzla za 2020. iznose više od 75 miliona KM

U Gradskoj upravi Tuzle u četvrtak je održana je 62. Sjednica Kolegija gradonačelnika grada Tuzle. Budžet Grada Tuzle za 2020. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 75.076.812 KM. Utvrđeni Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu upućuje se vijećnicima Gradskog vijeća na usvajanje na narednoj sjednici.

˝Budžet je ambiciozan. Tome je doprinjeo i kredit od 7 miliona KM. Mi smo ojačali komunalna preduzeća i stvorili nova javna preduzeća u prošloj godini. Sada idemo u gradnju savremenog Centralnog gradskog groblja po najvišim evropskim standardima. Cijena ukopa treba da bude višestruko manja nego što je danas. To je oblast na kojoj se ne smije zarađivati. Osim groblja, radit ćemo 15 važnih pravaca, saobraćajnica u gradu. Nastavit ćemo sa toplifikacijom i našim planom energetske efikasnosti i davanja poticaja za utopljavanje objekata i toplotne pumpe. Planirali smo kupovinu obdaništa jer nam je potrebno više prostora zbog broja djece, tu mislim na istočni dio grada. Usluga u našim obdaništima (JU Obdanište ‘Naša dijete’) je bolja, a cijena daleko niža nego u privatnim. Povećat ćemo broj kvadrata u obdaništima kako bi smo mladim roditeljima izašli u susret˝, istakao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Suada Isaković, pomoćnica gradonačelnika za Službu za budžet i finansije govorila je o izvorima i načinu sticanja prihoda, strukturi rashoda, kao i o Prijedlogu Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za 2020.godinu, naglasivši da Budžet Grada Tuzle za 2020. godinu ima izrazito razvojni i socijalni karakter.

˝Prijedlog budžeta za 2020. godinu je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta veći za nešto više od 13 miliona KM. Tu imamo nešto više od 10 miliona KM prenesenih nezavršenih projekata iz prethodne godine za koje su potpisani ugovori, a projekti su u fazi su izvođenja ili su u toku javne nabavke. Sredstva koja su obezbjeđena u 2019., prenose se u narednu godinu za plaćanje izvršenih radova po navedenim projektima. Ono što karakteriše Budžet za 2020. godinu je da on ima dobru razvojnu komponentu. U ukupnom Budžetu kapitalni projekti učestvuju sa 27,8 miliona KM, što je 36,77 posto u odnosu na ukupan Budžet˝, kazala je pomoćnica gradonačelnika za budžet i finansije Suada Isaković i dodala: ˝Tu je i socijalna komponenta koja je usmjerena na pomoć određenim kategorijama građana, kao što su: građani u stanju socijalne potrebe, korisnici boračko-invalidske zaštite. Pomažemo razna kulturna i sportska udruženja. Naša politika je da se dodatna prava iz oblasti socijalne zaštite, koja nisu naša izvorna nadležnost, stalno proširuju u smislu pružanja različitih oblika pomoći, kao što je tuđa njega, pomoć u kući starijim osobama. Imamo različite projekte iz oblasti socijalnih prava. Pomažemo i institucije koje su u nadležnosti Kantona˝.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU