UNZE: Razvoj novih istraživačkih mreža u oblasti društvenih nauka

unze: razvoj novih istraživačkih mreža u oblasti društvenih nauka

Centar za evaluacije i društvena istraživanja razvio je prvu infrastrukturu za društvena istraživanja u BiH, te uspostavio saradnju sa dvije mreže istraživačkih infrastruktura Evropske unije, čime je pristup evropskim istraživačkim infrastrukturama omogućen i istraživačima iz oblasti društvenih nauka iz BiH.

“Osiguranje održive istraživačke infrastrukture osnovni je preduslov da istraživačka zajednica provodi visokokvalitetna istraživanja, a sada omogućeni pristup evropskim istraživačkim infrastrukturama predstavlja značajan korak u razvoju naučno istraživačkog rada, ali i međunarodne saradnje zeničkog Univerziteta”, kaže profesor doktor Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnu saradnju UNZE.

“Razvoj ovih novih istraživačkih mreža u oblasti društvenih nauka, čini nam u većoj mjeri dostupnim podatke istraživanja iz svih evropskih zemalja i svijeta, što će našim istraživačima u oblasti društvenih nauka umnogome olakšati rad i učiniti im dostupnim više podataka vezanih za njihova istražavinja”, pojašnjava prorektor za međunarodnu saradnju UNZE.

“Naš cilj je da i dalje idemo u pravcu razvoja naučno istraživačkog rada, ali u tom procesu postoje i izvjesne teškoće, kao što je nedostatak ljudskih potencijala, ali i finansiranja naučno istraživačkog rada, koje nije do kraja riješeno”, ističe profesor doktor  Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnu saradnju UNZE. (V.J.)Izvorni članak

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU