Usvojen budžet Grada Sarajeva za 2021. godinu

Gradsko vijeće Sarajeva danas je na sjednici, nakon razmatranja, jednoglasno usvojilo budžet Grada Sarajeva za 2021. godinu u iznosu od 15.674.499 KM.

Gradonačelnik Abdulah Skaka zahvalio je vijećnicima na podršci, te kazao da je Grad Sarajevo prva lokalna zajednica koja je usvojila jedan od najvažnijih dokumenata, budžet za 2021.godinu.

Planirani prihodi i rashodi sveukupno iznose 15.674.499 KM.

Sredstva su raspoređena na tekuće izdatke, a planirani nivo sredstava za bruto plaće iznosi 3.205.000 KM i utvrđen je na osnovu plana za 2021. godinu, koji predviđa 124 uposlena. Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 490.000 KM.

Doprinosi poslodavca u ukupnom iznosu od 333.000 KM obračunati su u skladu sa zakonskim propisima.

Neophodna sredstva za materijal i usluge predložena su u ukupnom iznosu od d 2.458.625 KM, to predstavlja smanjenje u odnosu na 2020. godinu za 0,02 posto.

U okviru tih troškova su putni troškovi, izdaci za energiju, komunalne usluge, nabavka materijala, izdaci za usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, izdaci za tekuće izdržavanje, izdaci osiguranja i bankarske usluge.

Pored toga, sredstva se izdvajaju i za protokolarne reprezentacije (ugostiteljske usluge). Grad Sarajevo na godišnjem nivou, u prosjeku ugosti između 70 do 90 delegacija pobratimskih i prijateljskih gradova, predstavnika diplomatskog kora u BiH, predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, uglednih domaćih i stranih građana kojima se u okviru posjeta pružaju i ugostiteljske usluge. Najveći dio troškova ugostiteljskih usluga realizira se za organizaciju proslave 6. aprila – Dana grada Sarajeva kada su gosti Grada Sarajeva visoke delegacije.

Pored ostalog, prijedlogom budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu predviđen je iznos od 5.772.400 KM za realizaciju tekućih grantova i na toj poziciji se predlaže povećanje u odnosu na 2020. godinu za 2,31 posto.

Od tog iznosa sredstva se izdvajaju za održavanje vodotoka u iznosu 200.000 KM, za obnovu i rekonstrukciju Bistričkog potoka 100.000 KM, za održavanje sportskih manifestacija 100.000 KM, doček Nove Godine 100.000 KM, održavanje kulturnih manifestacija 100.000 KM, sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH u iznosu od 10.000 KM, kao i sredstva za vjerske zajednice i crkve u iznosu od 100.000 KM, za Sarajevo film festival 100.000 KM.

U tekuću rezervu izdvojit će se i 100.000 KM budžetskih sredstava za 2021. godinu. Sredstva će se koristiti za potrebe koje se nisu mogle predvidjeti ili su predviđene nedovoljnim iznosom sredstava. (Fena)

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU