Usvojen Budžet Grada Tuzle za 2020. godinu u iznosu od 75 miliona KM

Na održanoj 40. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzle,  usvojen je Budžet Grada Tuzle za period 1.1.-31.12.2020. godine, u iznosu od 75.076.612,11 KM.

U prvom dijelu sjednice, vijećnici Gradskog vijeća Tuzle razriješili su dužnosti dosadašnjeg zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća, Mirela Miškovića, te jednoglasno na tu funkciju izabrali vijećnicu Sunčicu Delibegović.

Obrazlažući Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, predložio je nekoliko amndmana, koji su postali sastavni dio Prijedloga. Amandmani su se odnosili na povećanje stavki za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, socijalne jednokratne pomoći i uvođenje sredstava za sufinansiranje vantjelesne oplodnje, transfere za obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe, sredstava za izgradnju lifta za prilaz Pedijatrijskom odjeljenju Doma zdravlja Tuzla i transfere za rad organizacija i udruženja iz oblasti boračko invalidske zaštite. Gradonačelnik je naglasio kako je Budžet Grada Tuzle i ove godine izrazito razvojni i socijalno osjetljiv. Od ukupnih sredstava Budžeta, oko 34% je predviđeno za ulaganja u razvojnu komponentu, prije svega u ekonomski razvoj, te razvoj komunalne i društvene infrastrukture. Preko 2,5 miliona KM će u 2020. godini biti izdvojeno za socijalna davanja. Za Budžet Grada Tuzle glasalo je 26 vijećnika, dok su četiri vijećnika bila udržana.

„Gledalo se da se Budžet rasporedi tako da se barem minimalno zadovolje sve oblasti života i rada, prvo ono što je zakonom propisano iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a onda se posvetilo i dosta pažnje o onome što nije što nije u izvornoj nadležnosti grada, a to su dopunska prava iz oblasti socijalne zaštite, iz oblasti sporta, kulture i druge oblasti“, kazala je Suada Isaković, pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije.

U nastavku sjednice, vijećnici su razmatrali Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.-31.12.2019., Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli, Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade, Inicijativu za usvajanje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima TK, Program rada Gradskog vijeća za 2020. godinu, Pravilnik o kriterijima bi postupku za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Tuzle, Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije s područja grada Tuzle u 2020. godini, Inicijativu za izmjenu člana 4. Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja TK u nabavci ortotsko-protetskih pomagala i drugih pomagala za ratne vojne invalide TK, kao i imovinsko-pravne akte i kadrovska pitanja. Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade smanjena vrijednost boda komunalne naknade umanjena je za tri puta, odnonso sa prethodnih 0,003 KM/m2, umanjena je na 0,001 KM/m2. Na snazi i dalje ostaju odredbe kojima je utvrđeno pravo na subvenciju komunalne naknade u punom iznosu za socijalno osjetljive kategorije kao što su: penzioneri, članovi porodici šehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida, nezaposleni demobilisani borci, korisnici stalne novčane pomoći, članovi porodice RVI i korisnici prava na ličnu invalidninu, dodatka za njegu i pomoć od srtane drugog lica. Za ove namjene obezbjeđena sredstva u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu. Treba napomenuti da je komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima TK, te su gradonačelnik i Gradsko vijeće pokrenuli Inicijativu za usvajanje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima TK, kako bi se izašlo u susret građanima.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU