Usvojena Informacija o kretanju cijena i snabdijevenosti tržišta peletom na području Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Srednjobosanskog kantona na 126. sjednici održanoj 09.06.2022.godine u Travniku usvojila je Informaciju o kretanju cijena i snabdijevenosti tržišta peletom na području Srednjobosanskog kantona.

Vlada Srednjobosanskog kantona prihvatila je Informaciju i donijela Zaključak kojim podržava inicijativu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezanu za stabilizaciju tržišta peletom, ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf zaduženo je da obavijesti Vladu o kretanju cijena ogrijevnog drveta, rasploživim količinama ogrijevnog drveta, te mogućnostima za povećanje proizvodnje ogrijevnog drveta i eventualnim planovima za proizvodnju sječke kako bi se osigurale dovoljne količine sirovine za proizvodnju peleta.

Tržišna inspekcija Ministarstva privrede zadužena je da u narednom periodu vrši pojačane kontrole kalkulacije veleprodajne cijene peleta i veleprodajne cijene piljevine na području kantona, u cilju formiranja prihvatljive cijene za stanovništvo.

Koristeći većinu u Vladi (5 od 9 članova), ministri iz reda HDZ BiH, odbili su usvojiti Odluku o osnivanju Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona i Odluku o raspodjeli sredstava za poticaje privredi (uspostava fonda za podršku preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvalitete).

Obaranjem navedenih odluka HDZ BiH direktno radi na usporenju razvojnih procesa u oblasti turizma u privredi kantona, kao i uskraćivanje podrške većem broju privrednih subjekata vezano za uvođenje standarda u poslovanju, kao jednom od značajnih faktora povećanja konkuretnosti na međunarodnom tržištu.


bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU