VAŽNO / Poziv iz Općine Travnik

Općina Travnik poziva organizacije civilnog društvakoje imaju sjedište na području općine, da učestvuju u glasanju za izbor člana evaluacione komisije ispred organizacija civilnog društva, a u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području Općine Travnik.

Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Travnik je objavljen na web stranici Općine Travnik09. avgusta, te su organizacije imale mogućnost da prijave svoga predstavnika do 20. avgusta 2019. godine do 15.00 sati.

Do predviđenog roka a u skladu sa zahtjevima, ukupno su se prijavila3 kandidata, i to:

Ajdin Pinjoiz Udruženja „Vijeće mladih Općine Travnik
Mirela Džinić iz Udruženja„Kreativni svijet“ Travnik
Goran Pejaković iz Udruženja „Klik“ Travnik

Prema pravilima u evaluacionoj komisiji ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva u okviru ovog javnog poziva. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Organizacije civilnog društva sa područja Općine Travnikmogu glasati putem ovlaštenih predstavnika tako što će poslati elektronsku poštu na semin.konjalic@opcinatravnik.com.ba do 26. avgusta 2019. godine do 11.00 sati sa imenom jednog od kandidatakoji je prijavu poslao u skladu sa zahtjevima. Glas će biti važeći samo ako je elektronska pošta pristigla sa službenog e-maila organizacije ili e-maila ovlaštenog predstavnika organizacije. Glasati mogu isključivo ovlašteni predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Općine Travniki to za samo jednog kandidata, (princip je dakle jedna organizacija jedan glas.)

Rezultati glasanja za izbor predstavnika civilnog društva u evaluacionoj komisiji će biti objavljeni na internet stranici Općine Travniku utorak, 27. avgusta 2019. godine. Sa odabranim kandidatom, predstavnicima UNDP-a (ReLOaD projekat) i predstavnicima Općine Travnik će naknadno biti dogovoren termin evaluacije pristiglih projekata.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU