Vlada TK: Privredni pokazatelji u Tuzlanskom kantonu u blago porastu

Na održanoj sjednici u utorak Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. U okviru privrednih kretanja za 2018.godinu treba istaći da Tuzlanski kanton zauzima šesto mjesto po nivou razvijenosti kantona u Federaciji BiH.

Broj zaposlenih u TK iznosi 96.461 što je u odnosu na 2017. godinu više za 3.016 ili 3,2%, dok broj lica koja traže zaposlenje je za 6.114 lica manje ili 7,0% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31. decembra 2018. godine iznosio je 110.536 dok od tog broja njih 21.045 djeluje u Tuzlanskom kantonu. Ovaj broj predstavlja povećanje za 503 u odnosu na prethodnu godinu. Fizički obim industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu je na istom nivou kao i prethodne godine, a rast je zabilježen samo u oblasti prerađivačke industrije za 3,6%.

U 2018. godini u Tuzlanskom kantonu došlo je do povećanja izvoza, ali i uvoza. Najveće učešće u izvozu Federacije BiH ima Tuzlanski kanton sa 21,9%, a povećanje izvoza zabilježeno je u skoro svim općinama Tuzlanskog kantona. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u TK iznosi 89,0%, a u FBiH 59,6%. Broj malih i srednjih preduzeća (MSP) na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosi 3.805, dok u Federaciji BiH broj MSP iznosi 22.843, što znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 17% posluje na području Tuzlanskog kantona. O doprinosu zaposlenosti na području Tuzlanskog kantona od strane MSP, govori i činjenica da je u 3.805 MSP  na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini bilo 39.648 zaposlenih. Najveći broj malih i srednjih preduzeća na području TK-a je zastupljen u trgovinskoj djelatnosti, dok preko 50% zaposlenih radi u proizvodnim preduzećima. Kada posmatramo ukupan broj MSP na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini, najveći broj njih je sa područja gradova Tuzla, a zatim slijedi Gračanica, Gradačac, Živinice te Srebrenik.

U 2018. godini programima finansijske podrške dodjeljena su nepovratna finansijska sredstva subjektima male privrede sa različitih nivoa vlasti. Za 32 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru navedenog Javnog konkursa odobrilo ukupno 1.091.911,58 KM. Broj korisnika za Tuzlanski kanton je manji za 22 korisnika u odnosu na predhodnu 2017. godinu, ali je iznos sredstava povećan za 374.595,71 KM. Tokom 2018.godine zabilježen je blagi porast izdvojenih sredstava iz budžeta lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona za projekte usmjerene na razvoj poduzetništva, a izdvojeno je 1.489.259,05 KM, dok je u 2017. godini taj iznos 1.457.279,07 KM. Najviši iznos sredstava izdvojen je od strane Grada Tuzla (67 % od ukupnog iznosa izdvojenih sredstava).

Ključne preporuke za provođenje daljih aktivnosti čija implementacija bi doprinijela boljem položaju preduzeća na području Tuzlanskog kantona se mogu grupisati u one koja se odnose na: stvaranje boljeg poslovnog ambijenta kroz kreiranje inicijativa za poboljšanje zakonskih propisa koji regulišu rad MSP-a i obrta, prvenstveno propisa na kantonalnom nivou ali i upućivanje inicijativa ka višim nivoima vlasti; implementaciju Zakona o javno-privatnom partnerstvu na području Tuzlanskog kantona, i definisanje programa poticaja za MSP i obrte čijom će realizacijom biti ostvaren doprinos očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta, uključujući i obezbjeđenje sredstava za subvenciju kamata za rast i razvoj poslovanja preduzeća.

Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola

Vlada je usvojila Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede osnovnih škola, ove godine u osnovne škole na području Tuzlanskog kantona upisano je 213 učenika manje. Porast upisanih učenika u prvi razred u odnosu na prošlogodišnji upis zabilježen je u Lukavcu (11 učenika), dok je u drugim gradovima i općinama zabilježen pad broja upisanih učenika. Osim upisa učenika u redovne i specijalne osnovne škole, izvršen je i upis učenika u prve razrede paralelnih osnovnih muzičkih škola. U školskoj 2019/2020.godini, a na osnovu plana upisa, ukupno je upisano 199 učenika u prvi razred osnovnih muzičkih škola i baletske škole. Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola u školskoj 2019/2020. godini zabilježen je u Tuzli (981 učenik), a zatim slijede: Živinice (598 učenika), Gračanica (490 učenika), Srebrenik (405 učenika), Lukavac (364 učenika), Gradačac (334 učenika), Kalesija (283 učenika), Banovići (202 učenika), Doboj Istok (100 učenika), Čelić (79 učenika), Kladanj (62 učenika), Sapna (72 učenika) i Teočak (36 učenika).

Ove školske godine deveti razred osnovne škole završilo 4.141 učenik ili 98 učenika manje nego prethodne školske 2017/2018. godine. Kada je u pitanju upisu u srednje škole, Planom upisa učenika u srednje škole, bilo je predviđeno 1.900 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, čime je omogućeno svim učenicima koji su završavali osnovno obrazovanje, da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola.

Kada je u pitanju ostvareni upis, prvi razred srednje škole na području našeg kantona upisalo je 4.153 učenika, na osnovu čega se može zaključiti da je upisano 12 učenika više, a to je rezultat upis učenika sa drugih područja sa kojima graniči Tuzlanski kanton. Gimnazije na području našeg kantona upisao je 521 učenik, tehničke škole 1998, stručne škole 1444, umjetničke 51, vjerske 124, a specijalnu školu 15 učenika.

Plan jesenje sjetve

Data je saglasnost na Plan jesenje sjetve za 2019. godinu za područje Tuzlanskog kantona. Plan jesenje sjetve za područje Tuzlanskog kantona sačinjen je na osnovu općinskih/gradskih planova za jesenju sjetvu, i njim je predviđeno predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.627 ha površine. Žitaricama je planirano da se zasije 5.317 ha što iznosi 69,71% ukupnog plana sjetve, a manje je za 138 ha odnosno za 2,53 % u odnosu na plan 2018. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.508 ha sto je 45,99% od ukupnog plana, a manje je u odnosu na prošlu godinu za 149 ha odnosno za 4,07 %. Plan sjetve povrća je 608 ha što je za 18 ha vise u odnosu na prošlu godinu. Krmnim biljem planirano je zasijati 1.694 ha sto je za 56 ha odnosno 3,2%, manje u odnosu na prošlogodišnji plan. U Gradačcu, Lukavcu i Tuzli je, u odnosu na prošlu godinu, planirana jesenja sjetva na nešto većim sjetvenim površinama. U Gračanici je  planirana na nivou prošlogodišnje dok je u ostalim općinama/gradovima nešto manja u odnosu na prošlu godinu. Kao i prethodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine se planiraju zasijati u Lukavcu, Gradačcu, Kalesiji, Čeliću, Gračanici i Živinicama.

Proširena lista ortopedskih pomagala

Vlada je donijela Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Ovom Odlukom utvrđena je lista ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za stjecanje prava na pomagala, rokovi korištenja i visina učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala. Od najznačajnijih stvari ističemo da su ovom listom, uvažavajući potrebe osiguranih lica uvedena nova pomagala i to: silikonske cjevčice za suzne kanale, aparat za mjerenje krvnog pritiska za slijepa lica, stapes, ventilacione tube (cjevčice) za ugradnju u bubnjiće, trakice za zvučni glukometar, za slijepa lica oboljela od šećerne bolesti, trakice za kontrolu šećera u krvi za lica oboljela od šećerne bolesti TIP 1 i port kateter. Sa Liste pomagala izbačene su, uz saglasnost Udruženja za slijepa lica TK, naočale sa tamnim staklima za slijepa lica kao i invalidska kolica na mehanički pogon 3, umjesto kojih su uvedena laka kolica na mehanički pogon 3, koja se obezbjeđuju osiguranim licima starosti od 15-65 godina i to djeci na redovnom školovanju i radno aktivnim osiguranim licima. Kod određenih pomagala sa Liste pomagala dodate/dopunjene/izbačene su indikacije, odnosno dopunjena je potrebna dokumentacija, a kod određenih pomagala sa Liste pomagala povećano je učešće Zavoda u nabavci. Kako bi finansirali ove izmjene Zavod će izdvojiti dodatnih pola miliona KM.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU