Za koju kamatnu stopu se odlučiti – fiksnu ili promjenjivu?

Odluka o podizanju kredita sadrži i neke dodatne odluke, među kojima je jedna od važnijih sigurno  ona da li ćemo izabrati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Mnogi korisnici kredita i ne znaju koja je razlika i zbog čega bi izabrali fiksnu, a ne promjenjivu, ili obrnuto.

Osnovna razlika između fiksne i promjenjive kamatne stope jeste što se fiksna ne mijenja tokom otplate kredita, bez obzira na uslove i promjene koje se dešavaju u svijetu, dok je promjenjiva, kako joj i sami naziv kaže, promjenjiva i podložna je promjeni usljedrazličitih faktora, kao što su inflacija, ekonomska kriza, te brojne druge promjene i problemiu svijetu ekonomije, ali i politike.

Fiksna kamatna stopa označava stopu koja je nepromjenjiva kroz ugovorni period trajanja kredita ili depozita. Dakle, ona je na istom nivou kako je to i prvobitno dogovoreno i ne može se mijenjati do kraja otplate kredita. S obzirom na nestabilnosti na tržištu zbog različitih faktora, trenutno krediti sa fiksnom kamatnom stopom predstavljaju najmanji rizik za korisnika, dok je promjenjiva, ili varijabilna, kamatna stopa podložna mogućim izmjenama tokom trajanja kredita. To u praksi znači da banka ima pravo da promijeni kamatu u skladu sa ugovorom. Tako se visina rate može povećavati, ali i smanjivati u zavisnosti od kretanja kamatnih stopa tokom perioda otplate kredita. Ova vrsta kamatne stope češće se ugovara kod dugoročnih kredita.

Prednost fiksne kamatne stope je i u tome što klijenti unaprijed znaju koliki će iznos kamate za određeni iznos kredita platiti. Ono što je u jednom trenutku prednost, u drugom može postati nedostatak, jer u slučaju promjene faktora koji utiču na visinu kamatne stope, fiksna kamatna stopa ostati ista, bez obzira na spomenute promjene. Glavni nedostatak fiksne kamatne stope je njena visina. Obzirom da se njome preduprjeđuju svi eventualni rizici izmjene u budućnosti, ona je obično nešto veća u odnosu na varijabilnu.

Oni koji se, pak, odluče za promjenjivu kamatnu stopu pristaju ne samo na to da ne znaju unaprijed konačan iznos kamate koji će platiti, već i na mogućnost da ona bude manja ili možda i veća od one početne. Međutim, i kod promjenjive kamatne stope postoji jedan fiksni dio, koji je definisan ugovorom, dok je drugi dio onaj promjenjivi i ovisi o kretanju referentne tržišne kamatne stope za određenu valutu. To je na našem tržištu najčešće EURIBOR (ovisan o karakteru monetarne politike ECB-a i stanju finansijske stabilnosti u eurozoni), a na nekim tržištima imamo i nacionalnu referentnu stopu (NRS). Upravo promjene tog promjenjivog dijela utiču na ukupnu kamatnu stopu koja se plaća kao naknada za uzimanje kredita.

U ponudi Addiko Bank Sarajevo svi krediti su sa fiksnom kamatnom stopom. Jedan od njih je Addiko Blic gotovinski kredit koji klijentima nudi do 50.000 KM uz rok otplate do 10 godina i mogućnost odobrenja kredita bez troškova obrade. Osim toga, u ponudi Addiko bankesu i kredite za penzionerei to od 1.000 do 30.000 KM, uz period otplate do 10 godina, te Addiko mKredit, za koji se aplicirati može putem mobilnog telefona brzo i jednostavno, bez odlaska u banku i u bilo koje doba dana ili noći. Novitet u ponudi banke je Addiko Start kredit, namijenjen mladima zaposlenima na određeno vrijeme, sa maksimalnim iznosom do 6.000 KM i rokom otplate do 5 godina.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU