Zakazana 24. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Sjednica OV Vitez će se održati u dvorani Općinskog vijeća 20.12.2023.godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Izvješće o izvršenju proračuna i proračunske rezerve za period od 01.01.-30.09.2023. godine;
 2. Nacrt proračuna općine Vitez za 2024. godinu;
 3. Prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2024. g;
 4. Plan i program rada JU “Dječji vrtić” Vitez za pedagošku 2023/2024. godinu;
 5. Prijedlog odluke o dopuni odluke o uporabi grba i zastave Općine Vitez;
 6. Prijedlog odluke o o dodjeli poslova strojnog čišćenja i iskopa kanala i ručnog čišćenja betonskih kanala za oborinsku vodu JKP „Vitkom“- d.o.o. Vitez
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene;
 8. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Općinskog izbornoga povjerenstva Vitez;
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju Općinskog izbornoga povjerenstva Vitez;
 10. Prijedlog odluke o dodjeli poslova izvođenja radova na rekonstrukciji primarne vodovodne mreže;
 11. Prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem;
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade;
 13. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra;
 14. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom;
 15. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi oblikovanja građevne parcele;
 16. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi oblikovanja građevne parcele;
 17. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi oblikovanja građevne parcele
 18. Prijedlog zaključka o realizaciji dijela Regulacijskog plana „Gornji Vitez“ koji se odnosi na Sportsko- rekreacijski centar „Pišće“ u MZ Stari Vitez“.

                                                                                                                                                 

IZVOR: www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU