Zdrava mladost u lokalnoj zajednici je naš zajednički cilj

U okviru UNW projekta „Uključenost zajednica u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, održana je zoom radionica participativnog programa razvoja modela Zajednice koje brinu u Travniku i Novi Travnik a na kojoj su učešće uzeli predstavnici i predstavnice javnih i obrazovnih institucija i nevladinog sektora.

Kako navodi lider programske oblasti Asocijacije XY Feđa Mehmedović, participativni program razvoja modela Zajednice koje brinu, a koji je realiziran jučer i danas, potvrdio je naša uvjerenja da smo na pragu integracije sveobuhvatnog i inovativnog pristupa prevenciji nasilja u različite sektore koji mogu biti ili već jesu aktivni sudionici u prevenciji.

„Ponosni smo što u Lokalnoj akcionoj grupi imamo članove kod kojih je evidentna posvećenost i briga o zajednici, no ono što nas posebno raduje i motivira da nastavimo dalje jeste stepen ekspertize koju članovi Lokalne akcione grupe imaju i bezuslovno integriraju u program koji razvijamo za građane i građanke ovog kantona.

Članstvo lokalne akcione grupe je povećano sa predstavnicima MUPa, a čije osoblje je posljednja dva dana vrijedno radilo i značajnoj mjeri doprinijelo razvoju prioriteta i aktivnosti koje ćemo predstaviti javnostima.

Ono u šta sam siguran jeste da sa ovim profilom eksperata udruženih u Lokalnu akcionu grupu, uskoro ćemo biti u prilici da predstavimo jedinstven program prevencije koji nije moguće pronaći niti u jednom drugom gradu u Federaciji BiH, „ kazao je Mehmedović.


Izeta Omerdić iz JU Mješovita srednja tehnička škola Travnik stava je da ova škola već ima razvijenu strategiju u sprječavanju vršnjačkog nasilja u koju su uključeni školski menadžment, vijeće roditelja, vijeće učenika i mediji.

“Šira zajednica predstavlja faktor koji može da prepozna kvalitet strategija koje se implementiraju I koliki efekat imaju u stvarnom životu.

Zdrava mladost naše lokalne zajednice je cilj svih naših strategija. Škola izvrsnosti je model u preveniranju nasilja koji razvijamo u partnerstvu sa Asocijacijom XY. Sigurnost naše djece je u fokusu škole ali lokalne zajednice tako da ćemo udruženim nagama raditi na stvaranju okruženja koje će pozitivno I motivirajuće uticati na sve nas”, kazala je Omerdić.

Na osnovu ranijih iskustava u implementaciji programa prevencije nasilja možemo očekivati rezultate u preventivnom sprječavanju nasilja među vršnjacima. Jačanje kapaciteta instituacija, nevladinih organizacija I škola da primjenjuju dokazane metode prevencije

Uključenost zajednica u smanjenu rodnih stereotipa i prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama nasilja sa fokusom na etiketiranje dovesti će do značajnog smanjenja vršnjačkog nasilja, kazao je Ervin Turić iz NVO Nova Vizija Travnik.

Alma Lisica, pravnica iz JU Centar za socijalni rad Travnik smatra prevenciju nasilja vrlo važnom temom u čijem fokusu treab da bude porodica kao osnovna ćelija društva.

“Porodica je jako važan stub društva. Stub koji je često od strane našeg i obrazovnog i zdravstvenog sistema dosta zanemaren. U okviru svojih poslovnih obaveza I u razgovoru sa roditeljima imam priliku da evidentiram da dosta njih nije svjesno obaveza koje proizlaze iz njihovog roditeljstva.

U tom smislu potrebno je konstantno raditi sa stručnim licima I osobama koje ćemo senzibilizirati za rad sa ovom populacijom. Prevencija zahtjeva konstantan rad. Promjena individualne svijesti je vrlo značajna u ovom kontekstu, a da bismo to postigli svako problem moramo pristupiti konkretno i sistemski; zaključuje Lisica.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU