Agencija za bankarstvo FBiH pojasnila mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica

Agencija za bankarstvo Federacije BiH dala je dodatno pojašnjenje dosad objavljenih saopćenja za javnost u vezi s mjerama donesenih s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica virusnog oboljenja COVID-19, te očuvanja stabilnosti subjekata bankarskog sistema u takvim uslovima.

Agencija podsjeća da je u okviru svoje nadležnosti usvojila: Odluku o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19, te Odluku o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19.

Odlukama Agencije, kao privremenim mjerama, propisuju se vrste posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo mogu primijeniti za ublažavanje negativnih efekata izazvanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19 na finansijski sistem, građane i privredu u Federaciji BiH.

U dosadašnjim saopćenjima, kako navode iz Agencije za bankarstvo FBiH, korištena je formulacija „da banke, MKO i lizing društva mogu odobriti posebne mjere klijentima….“ iz razloga što odluke Agencije predviđaju više vrsta posebnih mjera, koje banke, MKO i lizing društva primjenjuju u zavisnosti od procjene efekata koje data mjera može proizvesti za poslovanje klijenta u cilju ublažavanja negativnih efekata vanrednih okolnosti.

  • Te mjere mogu biti: moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza; uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže šest mjeseci; produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno; produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže šest mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije; odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, te druge mjere koje banka (ili nedepozitna finansijska institucija) poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta – navodi se u saopćenju.

Navedeno je i da ne znači, kako su pojedini mediji objavljivali, da su odluke Agencije po principu „može, a i ne mora“, jer je odlukama Agencije jasno propisana obaveza banke, MKO i lizing društva da odobri jednu od posebnih mjera ili modalitet više posebnih mjera koji će pomoći klijentima, kako u periodu vanrednih okolnosti, tako i u narednom periodu da uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci, MKO i lizing društvu.

  • Posebno ističemo da pravo na jednu od posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo odobrava, imaju klijenti, fizička i pravna lica čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci, MKO i lizing društvu, a zbog negativnog utjecaja izazvanog pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Dakle, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem COVID-19 – navode iz Agencije.

Klijenti banke, MKO i lizing društva, koji neometano ili u neznatno manjem obimu obavljaju svoje poslovne aktivnosti i ostvaruju prihode u istom ili neznatno manjem iznosu u odnosu na stanje prije nastupanja vanrednih okolnosti, kao i klijenti koji su prije stupanja vanrednih okolnosti bili u kašnjenju sa urednom otplatom svojih obaveza preko 90 dana, nemaju pravo na pogodnosti iz odluka Agencije, niti im njih banka, MKO ili lizing društvo mogu odobriti u kontekstu odluka o privremenim mjerama.

Odluke koje su donešene, kako dodaju iz Agencije, predstavljaju mjere koje su prepoznate kao adekvatne i trenutno neophodne sa ciljem stvaranja uslova za očuvanje stabilnosti bankarskog sistema u vanrednim okolnostima i nakon, te za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19 na održivost poslovanja klijenta.

Moratorij i druge posebne mjere, banka, MKO i lizing društvo može donijeti po zahtjevu fizičkog i pravnog lica ili njihovo korištenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju. Klijenti, fizička lica ne moraju svoje zahtjeve predavati lično, nego to mogu raditi i elektronskim putem. Banka, MKO i lizing društvo mogu inicirati primjenu određenih mjera predviđenih odlukama i samostalno, ukoliko procjene da klijent nije u mogućnosti ostvariti kontakt sa njima, a radi se o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti.

Banka, MKO i lizing društvo za odobrene moratorije i druge posebne mjere ne mogu naplaćivati zatezne kamate, posebne troškove obrade, niti mogu povećavati ugovorenu kamatnu stopu.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH naglašavaju da su svi subjekti bankarskog sistema (banke, MKO i lizing društva) u Federaciji BiH upoznati sa činjenicom usvajanja ovih odluka, te da one stupaju na snagu naredni dan od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH, a objava se očekuje u sutrašnjem izdanju Službenih novina Federacije BiH (27.03.2020. godine).

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine će pratiti stanje na terenu, te će u skladu sa razvojem situacije na terenu reagovati dodatnim mjerama ukoliko procijeni da je neophodno, saopćeno je iz te agencije.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU