Agencija za statistiku/ Šesti krug ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, od danas, 1. decembra 2020., počinje sa provođenjem šestog talasa ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji, uključujući upitnik, koju su pripremile sve tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži osnovna pitanja o osobama (imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, najvišoj završenoj školi i sl.) i statusu objekta prema nastanjenosti. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.

Svrha ove aktivnosti je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima, što će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja.

Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitet odabira uzorka i kvalitet rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduslov za kvalitetniji rad statističkih institucija u BiH. Ažuriranje okvira uzorka osiguraće visok kvalitet statističkih podataka i pružiti osnovu za prikupljanje i diseminaciju vrijednih, usporedivih, pouzdanih i tačnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini. Također će omogućiti ubrzanje procesa usklađivanja s EU standardima u statistici.

Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.

U cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika, anketari će se prilikom anketiranja pridržavati svih preporučenih epidemioloških mjera, prvenstveno obaveznog nošenja zaštitnih maski i preporučene fizičke distance, te drugih.

Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU