Aktivna uloga porodice u oporavku od ovisnosti o drogama je ključ uspjeha

Generalna skupština UN-a, 1987. godine proglasila je 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama želeći upozoriti svjetsku javnost na taj gorući problem u društvu i potrebu aktivnog uključivanja svih relevantnih aktera, na globalnoj i nacionalnoj razini. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana, prema UNODC-u, glasi: „Bolje znanje za bolju brigu“.

Udruženje Proslavi Oporavak se pridružuje obilježavanju ovog značajnog dana naglašavajući važnost kvalitetnije brige i podrške osobama u oporavku i njihovim porodicama. Također, na ovaj dan, važno je istaknuti važnost informisanja i educiranja šire javnosti o problemu zloupotrebe droga, u skladu sa svjetskim naučno utemeljenim pristupima problemu ovisnosti i oporavku.
Uvidjevši važnost kontinuiranog rada sa ovisnicima, ali i njihovim porodicama razvili smo program rane intervencije koji se temelji na principima multidimenzionalne porodične terapije (MDFT) i podrazumijeva aktivno učešće cijele porodice i preuzimanje odgovornosti svakog člana porodice – za vrijeme aktivne ovisnosti ali i u procesu oporavka.

Vrlo često osoba se odluči za ulazak u proces oporavka zato što je jedan član preuzeo svoj dio odgovornosti i spreman je da napravi određene promjene, nakon čega je potrebno pružiti pomoć i podršku te staviti naglasak na lične i porodične resurse kako bi se osoba održala na putu oporavka.
Prema našoj bazi podataka, u proteklih godinu dana pruženo je ukupno 720 servisa, od čega je 384 (53%) pruženo osobama ovisnim o drogama, a 278 (38% ) članovima porodice, što pokazuje da obuhvatan pristup i uključivanje porodice tokom cijelog procesa oporavka može dovesti do pozitivnih rezultata.

Adolescencija je period kada posebno treba obratiti pažnju na opasnosti od konzumiranja droga i potencialnog razvoja ovisnosti. Naši podaci pokazuju da je za 50% osoba koji su potražili pomoć u Udruženju Proslavi Oporavak dob prvog konzumiranja droge bila između 14 i 18 godina, kao i da su u 57% slučajeva roditelji bili ti koji su prvi saznali i razotkrili problem sa drogama.

U skladu sa prepoznatim potrebama, pored individualnog savjetovanja i programa rane intervencije, početkom prošle godine smo započeli i sa održavanjem grupa podrške za roditelje. Ta grupa je s vremenom prerasla u grupu podrške samo za majke. Do sada je održano ukupno 34 susreta grupe, te se ona nastavila održavati i tokom pandemije COVID-19, putem Zoom platforme, u još većem obimu zbog povećanih potreba za psihološkom podrškom. Trenutno, grupa za majke se održava svake sedmice u poslijepodnevnim satima i otvorena je za nove članove.

Grupa podrške predstavlja sigurno mjesto, gdje svi članovi mogu dijeliti svoja iskustva i osjećanja bez straha od osuđivanja. Na taj način članovi uče jedni od drugih, pružaju i dobijaju podršku i razumijevanje, te nadu da se stvari mogu mijenjati. Grupu podrške vode psihologinja udruženja te osoba sa iskustvom ovisnosti i oporavka.

„Preuzeti aktivnu ulogu u procesu oporavka nije nimalo jednostavno i potrebno je hrabrosti da se trenutne okolnosti sagledaju jasno i iskreno. Na početku procesa savjetovanja, od strane članova porodice često čujemo da je fokus u potpunosti na osobi koja zloupotrebljava drogu, te da su lične potrebe i potrebe ostalih članova porodice uglavnom stavljene u drugi ili treći plan. Kao Udruženje, bavimo se osnaživanjem svih članova porodice, vraćanjem fokusa na sebe i na brigu o sebi, kao preduslov svih drugih promjena. Grupa podrške za majke je odličan primjer kako dijeljenje svojih iskustava, razumijevanje i podrška od osoba koje su prošle ili prolaze kroz ista ili slična iskustva može imati pozitivan uticaj na proces oporavka bliske osobe.“ – rekla je Mediha Kovačević, psihologinja udruženja Proslavi Oporavak.

Aktivna uloga porodice u procesu oporavka je ključna, govore nam iz Udruženja Proslavi Oporavak, što potvrđuju i iskustva majki koje učestvuju na grupama podrške.
“Moja uloga u procesu oporavka kao majke je ključna, koordinirajuća, ustrajna. Ja sam neko ko je uvijek i u svakom trenutku uz svoje dijete spremna na sve za uspijeh u oporavku. Ne mogu izdvojiti nešto što je bilo najteže, svaka situacija je izazvala i pričala sama za sebe, gdje su se pojavili novi strahovi, bojazni i brige.” – rekla nam je jedna od članica grupe čija je kćerka u procesu savjetovanja u našem Udruženju već tri mjeseca.


Druga članica grupe nam govori da: “Bez obzira na tešku sitaciju i saznanje da je moj sin ovisnik o narkotičkim supstancama, ja kao majka nisam odustala od svog djeteta. Naprotiv, postala sam mu još veći prijatelj a zajedno postajemo borci.“

O svom iskustvu prisustvovanja na grupama podrške iste osobe nam poručuju:
“Iskreno nisam se nadala da će grupa imati ovakav uticaj na mene. Nisam bila sigurna da će mi neko pomoći, imati razumijevanje i pomno slušati moje stanje u kojem se nalazi moja porodica, zbog ovisnosti jednog člana. Dobila sam veliku podršku, odgovore na pitanja koja nisam bila u stanju postaviti nikome. Grupa me ispuni, ojača, podstakne da učim i radim na sebi da bih ojačala i ostala stabilna kako bi uspjela u ciljevima.”
“Tu sam dobila razumjevanje. Bez osuda, presuda – u grupu sam dobrodošla. Iz svakog sastanka ja izlazim jača, spremnija. Grupa za majke je moj mir, moja učiteljica.“

Udruženje Proslavi Oporavak, uz grupe podrške ima i besplatnu i anonimnu telefonsku liniju, na koju se mogu javiti osobe i porodice pogođene problemom ovisnosti te dobiti relevantne informacije i pomoć vezano za svoj problem.

Pozovite nas na 0800 28 000, zakažite razgovor i budite podrška sebi i svojim najbližima na putu oporavka od ovisnosti.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU