3.8 C
Sarajevo
Srijeda, 27 listopada, 2021

Berton: Nasilje nad ženama je društveni, a ne problem pojedinca (VIDEO)

Nasilje nad ženama je društveni, a ne problem pojedinca – kazao je šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Bruce  Berton, danas u Sarajevu prilikom predstavljanja izvještaja “Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena – rezultati za Bosnu i Hercegovinu”.

Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi provela je ovo istraživanje s ciljem prikupljanja podataka o nasilju nad ženama, koji će se koristiti kao osnova za donošenje politika, strategija i programa u ovoj oblasti.

U izjavi medijima, ambasador Berton je istaknuo da su neki od rezultata iz ove studije zaista alarmantni, navodeći da tri od pet žena smatraju da je nasilje nad ženama uobičajeno u zajedicama u kojima žive; četiri od deset žena izjavile su da su doživjele psihološko, fizičko ili seksualno nasilje nakon navršenih 15 godina života.

– Gotovo polovina žena smatra da je nasilje u porodici, porodična, privatna stvar, a više od 40 posto njih ne zna kome se obratiti ukoliko dožive nasilje. Veoma je mali broj žena koje su prijavile nasilje kada ga dožive, a kao razloge za to navodile su stid, finansijske razloge, nedostatak informacija ili nepovjerenje u nadležne službe – kazao je ambasador Berton.

On ističe da, iako se pojavni oblici nasilja mijenjaju, temeljni uzroci nasilja duboko su ukorijenjeni u našim društvima.

Dodaje da OSCE prepoznaje nasilje nad ženama, kako kao prijetnju pojedincu i životu ljudi, tako i kao širu sigurnosnu prijetnju i veliko finansijsko opterećenje za društva.  Stoga je OSCE čvrsto opredjeljen da se bori protiv ove pojave kao što je demonstrirano i u odluci Ministarskog vijeća OSCE-a o borbi protiv nasilja nad ženama.

Ambasador Berton napominje da je, bez obzira na geografski položaj, stepen razvoja ili broj stanovnika, nasilje nad ženama prisutno u svim društvima.

- Oglašavanje -

– Iz tog razloga je ovo istraživanje toliko važno, ono je obuhvatilo cjelukupnu regiju i u njemu je učestvovalo više od 15 hiljada žena. Na osnovnu ovog istraživanja došli smo do podataka za cijelokupnu regiju, ali i do konkretnih podataka koji se isključivo odnose na BiH. Prvi put sada imamo mogućnost da podatke koji važe za BiH uporedimo sa podacima koji važe za druge države – navodi ambasador Berton.

Ističe da je u BiH bilo i nekih pozitivnih pomaka – na raspolaganju za rješavanje problema nasilja u porodici sada imamo više zakonskih sredstava, a također je došlo i do proširenja zakonskog okvira.

– Nedavno je također usvojen i novi strateški okvir, pa se zbog toga nadam da će podaci i preporuke proistekli iz ovog istraživanja dati dodatni poticaj poduzimanju konkretnih aktivnosti na rješavanju ovog problema – kazao je Berton, napomenuvši da žene nisu jedine koje su pogođene ovim problemom, te da se u njegovo rješavanje moraju uključiti i muškarci.

Zamjenik šefa Delegacije Europske unije u BiH Khaldoun Sinno je kazao da je EU pružila podršku izradi ovog izvještaja i to ne samo finansijsku, već i podršku političke prirode kao i metodološku podršku.

– Ovo pitanje i za nas je veoma važno, jer je rodno zasnovano nasilje jedno od prioritetnih pitanja u EU, gdje mi radimo sa državama članicama na prevenciji, na obrazovanju, na krivičnom gonjenju počinilaca i drugim aktivnostima vezanim za rješavanje ovog problema – naveo je Sinno.

Napomenuo je da je ovo pitanje također važno i za BiH, jer će kao buduća država članica morati primjenjivati korake potrebne za rješavanje ovog pitanja.

Istaknuo je da je ključna provedba propisa koji su već doneseni, propisa o sprečavanju nasilja nad ženama, propisa o zaštiti od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

– Isto tako, da bismo mogli efikasno raditi na rješavanju ovog problema, nužno je da nadležni organi prate ovu pojavu i da objavulju podatke o rodno zasnovanom nasilju na jedan usklađen način kako bi stvorili pretpostavke za praćenje – smatra Sinno.

Dodaje da je također važno omogućiti nesmetan pristup pravnoj pomoći i zastupanju na sudu. Rijetko se dešava u praksi da dođe do izricanja zaštitnih mjera, a neophodno je također da se poboljša i sistem zaštite žrtava.

Rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a Sezin Sinanoglu je kazala da je rješavanje problema rodno zasnovanog nasilja jedan od najvažnijih prioriteta UN-a.

Napomenula je da im ovo istraživanja pruža prijeko potrebne podatke, da na osnovu toga mogu spoznati o kakvoj se pojavi radi, „ali ono što je još važnije od svega, jeste da konačno imamo pokazatelj da zaista imamo veoma ozbiljan problem“.

– Podaci sadržani u studiji koristit će nam za aktivnosti zagovaranja. Ali isto tako, osim podataka, ova studija sadrži veoma dragocjene preporuke koje će nam ukazati na put naprijed u rješavanju ovog problema – smatra Sinanoglu.

Po njenim riječima, ovo istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena ukazuje na činjenicu da problem nije jednodimenzionalan, da taj problem zahvata mnoge dimenzije, mnoge sfere.

Kaže da za ovaj problem ne postoji brzo rješenje, niti postoji samo jedna institucija koja bi ga mogla samostalno riješiti. Za rješavanje ovog problema potrebno je da svi akteri udruže svoje snage.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić je kazala da su istraživanje, odnosno studiju o prevalenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici uradili 2014. godine, tako da će biti u mogućnosti da naprave i određenu komparativnu analizu.

– Već na prvi pogled smo vidijeli da postoji određen napredak što nas raduje i pokazuje da su politike koje se provode u BiH, kako od gender mehanizama, tako od međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija, na neki način urodili plodom –  kazala je Filipović-Hadžiabdić.


0 0 Glasovi
Rejting članka
Pretplatite se
Obavijesti o
0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledajte sve komentare
NAJNOVIJE
Možda vas zanima