Bukvarević: Borci dali veliki doprinos u izradi zakona o demobilisanim borcima

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević izjavio je vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da su predstavnici boraca dali veliki doprinos u izradi novog zakona o demobilisanim borcima.

–  Opredijelili smo se da ovo bude realan i provodiv zakon. Svjesni činjenice da je proizveo problema u proteklom periodu temeljito se pristupilo izradi svakog člana. Tako smo došli do usaglašenog tekta zakona – rekao je Bukvarević.

Dodaje da je objedinjeno 16 prava, među kojima su redovne mjesečne naknade onima koji su bez ikakvih primanja a stari su 57 godina i više.

Uslov je da su najmanje godinu bili u odbrambenim redovima tokom proteklog rata u BiH i najmanje godinu u evidenciji nezaposlenih.

Visina naknada bi zavisila od vremena provedenog u odbrambenim jedinicama.

Osim navedenog, zakonom je propisano pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja, kao i  da demobilizirani branioci mogu ostvariti pravo na oslobađanje troškova plaćanja naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade.

U ovom zakonu propisivanjem kaznenih odredbi u najstrožoj formi nastoji se osigurati primjena propisa.

Naime, dosadašnja praksa je predviđala propisivanje prava ali bez kaznenih odredbi. To je bilo ostavljeno na volju odgovornih lica. Sada sistemom kontrole putem inspekcije ministarstva i podnošenjem prekršajnih prijava sudovima za prekršaje omogućuje se kažnjavanje za neizvršavanje propisanih obaveza.

Tokom rasprave predsjednica Kluba PDA Elzina Pirić navela je da se ovim zakonom pravi diskriminacija prema borcima.

– Ko smo to mi da dijelimo borce na opštinske,  kantonalne i federalne. Zar Parlament FBiH treba zaboraviti recimo paraplegičare ili neku drugu kategoriju. Savez općina i gradova već sprema apelaciju na ovaj zakon i ne vidim ni jedan sud koji će to osporiti – rekla je Pirić.

Komentirajući njeno stajalište predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Sabahudin Ramić izrazio je mišljenje da ne vidi ništa sporno “ako se oslanjamo jedni na druge” budući da svaki kanton ima zakon o dopunskim pravima borcima.

Propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Analizom stanja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kroz sistemske evidencije Zavoda za zapošljavanje, PIO/MIO, IDEEA i evidencija sa kojima raspolaže ministarstvo utvrđeno je da bi pravo po ovom zakonu moglo ostvariti oko 20.000 demobiliziranih branilaca koji se nalaze u stanju potrebe.

(FENA) B.D.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU