Danas sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će na sjednici, između ostalog, razmatrati Nacrt sporazuma o grantu i amandmane na Sporazum o finansiranju između KfW-a, Frankfurt na Majni i BiH u iznosu od 6.000.000,00 eura za ublažavanje uticaja koronavirusa na mikro,mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH (EFBH).

Na dnevnom redu sjednice su Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Koridor Vc dionice Ovčari – Mostar Sjever, Mostar Sjever – Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao i Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica) između BiH i EBRD-a, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između VMBiH i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uvjeta, saglasnosti i građevinskih dozvola za projekt “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save”, također, je na dnevnom redu sjednice.

Planirano je i razmatranje Nacrta sporazuma o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj i VMBiH, te Nacrta ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između BiH i EBRD-a sa Osnovama za zaključivanje tog ugovora

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosi se na Nacrt ugovora o grantu (Regionalni projekt čvrstog otpada u Živinicama) između BiH i EBRD-a, a u vezi s investicijskim grantom od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), sa Osnovama za zaključivanje ntog ugovora

Članovi Vijeća ministara BiH bi, prema predloženom dnevnom redu, trebali razmotriti Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima.

Nacrt osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između VMBiH i Vlade Republike Francuske o osnivanju i aktivnostima Francuske agencije za razvoj, institucije u Bosni i Hercegovini, također, je uvršten u dnevni red.

Vijeće ministara će razmotriti i više nacrta odluka o ratifikaciji međunarodnih sporazuma, kao i prijedloga odluka o imenovanjima te odluka o davanju saglasnosti na produženje primjene odgovarajućih akata.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU