Dan Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine biti će obilježen sutra Sarajevu.

Nakon 20 godina od početka rada prvih organizacionih jedinica i službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ove godine se po prvi put obilježava Dan sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Svečanost u povodu obilježavanja ovog važnog datuma za službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine biti će održana 10. oktobra u hotelu „Hills“ u Sarajevu sa početkom u 12,00 sati, te se na svečanosti u povodu dana Sudske policije Federacije BiH očekuje prisustvo većeg broja zvanica, predstavnika ambasada, zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te rukovodilaca pravosudnih institucija, rukovodilaca policijskih agencija, nosilaca pravosudnih funkcija i drugih.

Na svečanoj ceremoniji će biti upriličeno postrojavanje svečanog stroja sudske policije, prezentiran rad Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, dodijeljene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su dali svoj doprinos za unapređenje rada Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, te će se prisutnima obratiti predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine g. Milorad Novković i glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine g. Dženad Grošo.
Uslovi za formiranje Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine kao sigurnosnog organa stekli su se nakon donošenja Ustava Federacije Bosne i Hercegovine gdje se u poglavlju „Sudska vlast“, odjeljku C, člana 8. navodi: „Osnovat će se sudska policija radi pomoći sudovima u Federaciji u: osiguranju informacija, osiguranju prisustva svjedoka, privođenju optuženih osoba, održavanju reda u sudnici i sigurnosti suda, te izvršavanju sudskih naloga“.

Također, iz pomenutih odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine proizilazi da je „predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH odgovoran za upravljanje sudskom policijom“.

Slijedom navedenih odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine 1996. godine donosi Zakon o sudskoj policiji koji je objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj 19/96 dana 10. oktobra 1996. godine, što je i bio glavni osnov da se 10. oktobar obilježava kao Dan Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Time su stvorene formalno pravne pretpostavke za uspostavu i ustroj, pa je tako Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine ustrojena kao samostalni sigurnosni organ u okvirima sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i kao takva ima zadatak da osigura provedbu načela efikasnosti, nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, odnosno da kao dio sudske vlasti pravosudnim institucijama i nositeljima pravosudnih funkcija stvori neophodno potreban sigurnosni ambijent u radu, te realizacijom naredbi pravosudnih institucija stvori druge preduvjete za rad i nesmetano funkcionisanje pravosuđa i osigura provođenje sudskih odluka.

Bitno je za napomenuti da je Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine prva institucija ove vrste uspostavljena u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja, obzirom da je prvih 20 službenika sudske policije sa radom započelo početkom 1999. godine. Konkretno, tijekom 1999. godine sa radom su započeli Odjeljenje sudske policije sudova Federacije Bosne i Hercegovine, te Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, u Tuzlanskom kantonu i Zapadnohercegovačkom kantonu, dok je 2001. godine sa radom započelo Odjeljenje sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a odjeljenja u Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Kantonu 10 Livno, Posavskom i Bosansko-podrinjskom kantonu tijekom 2002. godine.

U cilju izvršenja visoko rizičnih i najsloženijih poslova iz djelokruga rada Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kao i za pružanje mjera zaštite svjedoka pred pravosudnim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 2007. godine je ustrojena Interventno-operativna jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, čiji službenici su profesionalno obučeni, osposobljeni i opremljeni za izvršenje najsloženijih poslova, kao što su visoko rizična lišenja slobode, visoko rizična sprovođenja, transporti i pratnje, bliska zaštita osoba u pokretu, zaštita svjedoka, djelovanje u posebnim okolnostima i sl.

U posljednjim organizacijskim promjenama tijekom 2017. i 2018. godine u okvirima Sudske policije su formirani Sektor za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo, Sektor za administraciju i podršku, Sektor za profesionalne standarde i Kabinet glavnog zapovjednika.

Trenutno Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine u okvirima sistematiziranih radnih mjesta ima 580 službenika sudske policije, a popunjenost odobrena Budžetom Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine je na nivou 540 službenika sudske policije, koji broj obzirom na širok spektar nadležnosti i kompleksnost poslova i zadataka nije ni približno dovoljan da bi se u punom kapacitetu odgovorilo na sve nadležnosti i sigurnosne izazove.

Nakon provedene reforme pravosuđa, a posebno krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini tokom 2004. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine, a kojim je pored ostalog definirano da će Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine sve poslove koje obavlja u odnosu na sudove nadalje obavljati za Federalno tužiteljstvo i kantonalna tužiteljstva.
Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine u okvirima izvršenja naredbi pravosudnih institucija i u skladu sa svojim nadležnostima na godišnjem nivou provede približno 30.000 operativnih aktivnosti, te brine o sigurnosti zgrada u kojima je smješteno svih 56 pravosudnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući i više dislociranih odjeljenja sudova, te sigurnosti više od 950 nositelja pravosudnih funkcija i više od 2.500 drugih zaposlenika u pravosudnim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o