Elmedin Karišik pušten iz pritvora, prihvaćena kaucija od 346.000 KM

Poduzetniku Elmedinu Karišiku koji je u maju ove godine uhapšen u akciji “Start”, mjera zatvorskog pritvora zamijenjena je mjerom kućnog pritvora.

Za njegovo puštanje prihvaćena je kaucija u iznosu od 346.000 KM, potvrdio je njegov advokat.

Podsjetimo, Karišik je priveden u okviru iste akcije kao i nekadašnji načelnik sarajevske općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić, te Seid Hadžibajrić i Alma Destanović, a sumnjiče se za organizirani kriminal, zloupotrebu položaja, primanje i davanje dara i pranje novca.

FUP podnio novi izvještaj protiv Hadžibajrića, nenamjenski potrošio 154.721 KM

Federalna uprava policije podnijela je jučer novi Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine protiv Ibrahima Hadžibajrića, bivšeg načelnika Općine Stari Grad Sarajevo, nakon što su u prethodnom periodu policijski službenici pribavili i analizirali dokumentaciju u vezi s utroškom sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te saslušali veći broj svjedoka.

Iz prikupljene dokumentacije i izjava svjedoka vidljivo je da je tokom marta 2020. godine, nakon proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane pandemijom koronavirusa, Ibrahim Hadžibajrić zloupotrijebio položaj načelnika Općine Stari Grad Sarajevo i komandanta općinskog Štaba civilne zaštite, te donio odluke kojima je iznos od 117.200,00 KM podijeljen kategorijama demobilisanih boraca, nezaposlenim porodiljama, određenim licima koja su „okarakterisana kao ugrožena“, kao i licima preko 65 godina starosti.

Osim navedenog, određeni novčani iznosi su dodijeljeni i nekim zdravstvenim, socijalnim i vjerskim ustanovama sa područja općine Stari Grad Sarajevo za potrebe borbe protiv pandemije, te je ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosio 154.721,70 KM.

Utrošak sredstva posebne naknade je definisan Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10) i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/12, 80/13 i 20/20), kojim je propisano da Federalna uprava civilne zaštite u okviru svoje nadležnosti, vrši poslove inspekcijskog nadzora, stoga je u ranijem periodu ostvarena i saradnja s istom Upravom.

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da su sredstva posebne naknade u iznosu 154.721,70 KM nenamjenski utrošena.

Imajući u vidu način dodjele kao i činjenicu da je sama dodjela vršena u periodu 2020. godine, u kojoj se održavaju lokalni izbori u BiH, te da su sredstva podijeljena suprotno zakonom definisanoj namjeri, u navedenom djelovanju tadašnjeg načelnika Općine Stari Grad, stekla su se obilježja krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Federalna uprava policije je prethodno protiv Ibrahima Hadžibajrića Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnijela i Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 20a. Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo broj 18/19 i 12/22).

Nadležnost za postupanje po odredbama spomenutog Zakona ima Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajeva, te je Federalna uprava policije prilikom dokumentovanja navedenog krivičnog djela s istim ostvarila saradnju u smislu privremenog oduzimanja dokumentacije i pojašnjenja u smislu zaprimanja i provjere sadržaja Obrazaca prijave imovine koje Ured provodi.

Zakonom je definisan pojam „imovine“ koji obuhvata “imovinu” stvari i prava koja je stekao nosilac javne funkcije, a obuhvata sve stvari i prava, a posebno nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite metale i drago kamenje u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bliskog srodnika, odnosno lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu s nosiocem javne funkcije.

Ibrahim Hadžibajrić je kao nosilac izvršne funkcije, izabrani načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, prema odredbama navedenog Zakona bio dužan prijaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, sredstva deponovana na računima kao imovinu.

Imajući u vidu da je 01.08.2022. godine i 20.02.2023 .godine podnio Obrasce prijave imovine Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, u kojima je propustio navesti značajne iznose deponovanih sredstava na više bankovnih računa, protiv istog je podnesen Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu „Davanje lažnih podataka o imovini i prihodima“.

The post Elmedin Karišik pušten iz pritvora, prihvaćena kaucija od 346.000 KM appeared first on Sarajevska sehara.

sarajevskasehara.com

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU