EU dodijelio 14,8 miliona eura BiH za upravljanje migracijama i granicom

Evropska unija je dodijelila dodatnih 14,8 miliona eura bespovratnih sredstava za nastavak podrške Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicama u kontekstu povećanog broja izbjeglica i migranata prisutnih u zemlji od kraja 2017.

To uključuje 13 miliona eura podrške za upravljanje migracijama – za koje je nedavno potpisan sporazum o implementaciji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i 1,8 miliona eura humanitarne pomoći koju pruža Evropska komisija za humanitarnu pomoć i odjel za civilnu zaštitu (ECHO).

Bespovratna sredstva će nastaviti da podržavaju rad i upravljanje sa pet privremenih prihvatnih centara u zemlji, prethodno uspostavljenih uz finansijsku pomoć EU. U tim centrima, projekt će nastaviti pružati izbjeglicama i migrantima dostojanstvene i sigurne usluge za život, hranu i prehranu, vodu, sanitarne i higijenske usluge i olakšati olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, pravnoj pomoći, psihosocijalnog podršci i potpomognutom dobrovoljnom povratku.

Timovi za pružanje zaštite će također poboljšati pristup humanitarnoj pomoći onima koji se nalaze izvan formalnih prihvatnih centara, identifikujući i pomažući prvenstveno ranjive kategorije, kao što su porodice sa djecom, maloljetnici bez pratnje, žrtve trgovine ljudima, itd.

Projekt dalje ima za cilj jačanje državnih kapaciteta za azil, migraciju i upravljanje granicama kroz kontinuiranu podršku Graničnoj policiji, Službi za poslove sa strancima i Sektoru za azil, poboljšanje registracije, identifikacije, upućivanja i pristupa zaštiti. Također, projekt će nastaviti da pruža podršku policiji Unsko-sanskog kantona i jedinicama Civilne zaštite koji su uključeni u odgovor na migrantsku situaciju.

U okviru prethodnog projekta koji je finansirala EU i koji je implementirao IOM, više od 18.000 izbjeglica i migranata u prihvatnim centrima dobilo je smještaj, humanitarnu pomoć i razne usluge zaštite. Pomoć je osigurala niz usluga zaštite za izbjeglice i migrante, posebno usmjerenih na najranjivije kategorije.

Dosadašnja pomoć omogućila je i donaciju opreme i vozila policiji Unsko-sanskog kantona i vozila Službi za poslove sa strancima, Sektoru za azil i Graničnoj policiji, te je finansirala skoro 4.000 dana raspoređivanja službenika koji su jačali kapacitete Granične policije i Službe za poslove sa strancima na ključnim graničnim prijelazima.

Novi projekt će dopuniti druge inicijative, uključujući one koje finansiraju Razvojna banka Vijeća Evrope, USAID, Katarska dobrotvorna organizacija “Qatar Charity” i druge organizacije. Tim projektom se nastavlja dugoročna podrška EU BiH kako bi se povećali kapaciteti za upravljanje migracijama osjetljivim na zaštitu u skladu sa standardima Evropske unije.

Nova sredstva su osigurana kroz posebnu mjeru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i implementirat će ih IOM u partnerstvu s UNHCR-om, UNICEF-om, UNFPA-om i Danskim vijećem za izbjeglice (DRC-om), saopćeno je iz IOM-a.

(FENA)


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU