Federacija još čeka na zakone o stečaju i likvidacionom postupku

Skupština Brčko Distrikta BiH usvojila je nedavno prijedloge Zakona o stečaju i Zakona o likvidacionom postupku u prvom čitanju. Nakon očekivanog usvajanja zakona u drugom čitanju na sjednici zakazanoj za danas i objave u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH, oba zakona će se naći u primjeni.

U martu 2016. godine donešen je novi Zakon o stečaju u Republici Srpskoj, nakon čega je trajanje stečajnog postupka skraćeno sa 54 na 13 mjeseci. Zahvaljujući mogućnosti restrukturiranja poslovnih subjekata, sačuvano je gotovo 600 radnih mjesta, a broj riješenih predmeta porastao za 329%. Zakoni u Brčko Distriktu BiH i Republici Srpskoj su harmonizirani. Isti zakoni su pripremljeni i za Federaciju BiH, ali na njihovo usvajanje se još čeka.

– Zakoni usvojeni u Brčko Distriktu i RS se oslanjaju na evropske regulative pa bi isti princip trebao biti primjenjen u Federaciji BiH – izjavio je stečajni i likvidacioni sudija Hakija Zajmović, dodajući da zbog neusvajanja novog Zakona o stečaju u Federaciji BiH najviše ispaštaju radnici.

Novi Zakon o stečaju u FBiH maksimalno bi trebao zaštititi prava radnika, urediti predstečajne i stečajne postupke, omogućiti reorganizaciju stečajnog dužnika, urediti međunarodni stečaj i doprinijeti kreiranju pozitivne investicijske klime. O tome je ranije za Fenu govorio i ministar pravde Federacije BiH Mato Jozić.

– Izmjene, između ostaloga, propisuju da se u viši isplatni red svrstavaju sva potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnoga postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja po osnovu naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Na taj način potraživanja radnika nisu ograničena niti visinom niti temporalno – rekao je ministar Jozić.

Tehničku podršku pripremi novih Zakona o stečaju i likvidacionom postupku pruža IFC, članica Grupacije Svjetske banke uz pomoć Ambasade Švicarske u BiH.

(FENA) D.J.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU