Kurilić: Zalihe krvi i krvnih pripravaka treba stalno obnavljati

U Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH zalihe komponenata krvi trenutno su na granici količina potrebnih za podmirenje svih potreba za krvnim pripravcima, jer je tokom ljeta teže osigurati dostatne količine.

Istaknula je to direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH prim. dr Jasminka Kurilić u izjavi za Fenu, u ime pacijenata zahvalila je za darovanu krvi te pozvala darivaoce krvi da se jave u Zavod i daruju taj dragocjeni lijek.

Navodi da stanovništvo može darovati krv svaki radni dan od 07.30 do 18.00 sati, u prostorijama Zavoda. Ako je potrebno prethodno informiranje o darivanju ili organizaciji prijevoza do Zavoda, mogu se obratiti na telefon Odsjeka za animaciju i promociju davalaštva – 033/567-302.

Darivatelj može biti svaka zdrava, punoljetna osoba, starosti 18 do 65 godina, tjelesne težine više od 55 kg, proporcionalne visini, ako se liječničkim pregledom ustanovi da darivanje krvi neće ugroziti tu osobu niti osobu kod koje bi se ta krv primijenila kao vid liječenja.

Muškarci mogu darovati punu krv svaka tri mjeseca (4x godišnje), a žene svaka četiri mjeseca (3x godišnje). Zdrav organizam nadoknađuje količinu i sve sastavne dijelove krvi u odgovarajućem periodu. Darivanje krvi ne ugrožava zdravlje darivatelja, a predstavlja i vid kontrole zdravlja osobe.

Direktorica podsjeća da određeni broj osoba, tokom pregleda, biva odbijen kao darivatelji krvi (privremeno ili trajno) zbog opasnosti za darivateljevo zdravlje ili mogućnosti narušavanja zdravlja samog pacijenta.

– Krv se prikuplja najčešće putem organiziranih akcija darivanja (u ustanovi i na terenu) uz pozivanja i naših redovnih darivatelja, koji su uvijek tu da se odazovu kad su nam potrebni. Darivanje se promovira animiranjem građanstva tokom čitave godine, putem društvenih mreža, web stranice Zavoda te promotivnim materijalima, u skladu s mogućnostima. Sve to zarad osiguranja dovoljne rezerve krvi i krvnih pripravaka te da porodice ne bi bile dovedene u situaciju da moraju razmišljati o potrebama za tim, za svoje najmilije – kazala je.

Kurilić naglašava da je za adekvatno i sigurno liječenje krvnim pripravcima potrebno svakodnevno osigurati dovoljan broj jedinica krvi.

– Da bi to bilo izvedivo, konstantno je potrebno raditi na edukaciji i podizanju svijesti građana o značaju i neophodnosti darivanja krvi te obnavljanju rezervi, obzirom na njihov ograničen vijek trajanja i svakodnevne potrebe – istaknula je.

Podsjeća da je period poput godišnjih odmora, visokih ili niskih temperatura zraka, ljetni i/li zimski raspusti uvijek poseban izazov jer je tada teže doći do darivatelja krvi.

– U tom periodu su apeli za potrebama učestaliji, a sve da bismo uspjeli podmiriti sve potrebe naših pacijenata za krvnim pripravcima – istaknula je.

Na pitanje koje krvne grupe su najtraženije odnosno za kojom krvnom grupom je najveća potreba direktorica Kurilić naglašava da je RhD negativnih krvnih pripravaka uvijek manje na zalihama od RhD pozitivnih krvnih pripravaka, obzirom na njihovu slabiju zastupljenost u općoj populaciji.

– Samim tim i potražnja za takvom vrstom krvnih pripravaka uvijek je manja. S druge strane, potražnja za RhD pozitivnim krvnim pripravcima je i najveća, posebno O RhD pozitivne i A RhD pozitivne krvne grupe, zbog njihove zastupljenosti u populaciji. Generalno, zalihe krvi i krvnih pripravaka, zbog ograničenog roka trajanja, trebaju se stalno obnavljati – kazala je.

Na godišnjem nivou u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH prikupi se više od 15.000 jedinica krvi, što na dnevnom nivou iznosi oko 60 jedinica krvi.

– Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH svakodnevno se trudi da ima dovoljno zaliha krvi i krvnih pripravaka za potrebe kako pacijenata na hroničnoj transfuzijskoj terapiji tako i pacijenata koji se podvrgavaju planiranim i neplaniranim operativnim zahvatima – navela je Kurilić.

Krv je lijek čiji je jedini izvor čovjek, darivatelj krvi. Kad smo u potrebi za krvlju kao lijekom, svi smo ovisni o darivateljima krvi.

(FENA) J.Č.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU