Sud BiH odbio tužbu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

Sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neutemeljenu tužbu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalna uprava policije kojom je traženo da se poništi Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH zaključivši da je Agencija postupila ispravno.

Naime, policijski službenik zaposlen u Federalnoj upravi policije obratio se Agenciji s prigovorom protiv Federalne uprave policije i JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo radi obrade osobnih podataka o zdravstvenom stanju, a vezano za činjenicu da su mu obrađene dijagnoze oboljenja radi kojih je bio privremeno spriječen za rad što je rezultiralo upućivanjem na ocjenu zdravstvene sposobnosti.

Utvrdivši povredu Zakona o zaštiti osobnih podataka, Agencija je Rješenjem zabranila Federalnoj upravi policije da povodom privremene spriječenosti za rad zaposlenika, od zdravstvenih ustanova zahtjeva i prikuplja podatke koji sadrže opis medicinske dijagnoze, vrste, načine i razdoblja privremenih medicinskih usluga, da uništi zdravstvene podatke podnositelja prigovora, te da u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja pismeno obavijesti Agenciju o provedenim mjerama naloženim od strane Agencije – saopćeno je iz Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH.

Također Agencija je zabranila Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a kantona Sarajevo, da povodom privremene spriječenosti za rad pacijenata, njihovim poslodavcima dostavlja podatke koji sadrže opis dijagnoza, vrste, način i razdoblje pruženih medicinskih usluga.

Protiv navedenog Rješenja Federalna uprava policije blagovremeno je podnijela tužbu kojom je pokrenut upravni spor radi navodne pogrešne primjene materijalnog prava, te nepotpunog i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja.

Sud je ispitao pravilnost i zakonitost osporenog Rješenja, te u Presudi zauzeo stavove da je odluka Agencije pravilna i zakonita, te da je Agencija postupila u skladu sa vlastitim nadležnostima.

Naime, Federalna uprava policije, kao poslodavac, može prikupljati podatke o zdravstvenom stanju samo ako je takva obrada potrebna za izvršavanje obveza ili posebnih prava kontrolora iz oblasti radnog prava u mjeri u kojoj je kontrolor ovlašten Zakonom.

U konkretnom slučaju, za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, nisu bili potrebni podaci sa opisom dijagnoza, vrstama i vremenskom trajanju pruženih medicinskih usluga podnositelju prigovora, jer za obradu takvih podataka poslodavac nije zakonom ovlašten – navodi se u saopćenju.

(FENA) J.Č.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU