Vlada FBiH/ Pojašnjenje u vezi provođenja vansudske nagodbe za izmirenje duga

Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine  uputio je danas dopis/pojašnjenje u vezi s provođenjem vansudske nagodbe za izmirenje potraživanja po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz oblasti radnopravnih sporova.

U pojašnjenju, upućenom federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama, podsjeća se da je Vlada Federacije BiH usvojila odgovarajuće zaključke i dokumenta za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe za izmirenje potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih odluka po osnovu radnopravnih sporova, te da su 6. augusta putem dopisa broj: 03-14-1125-1/2019 PO dostavljeni svi dokumenti potrebni za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe.

U međuvremenu je, kako se navodi, Ured premijera FBiH zaprimio nove zahtjeve nekoliko institucija (prije svega od Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, KPZ-ova itd …) za pojašnjenje provođenja Uputstva za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi („Službene novine Federacije BiH”, broj: 55/2019 od 02.08.2019.g.).

Na osnovu konsultacija koje su izvršene u okviru Ureda premijera (posebno s presjedavajućim Radne grupe Vlade FBiH koja je pripremila proces zaključenja i izvršenja vansudske nagodbe) putem ovog dopisa dostavljena su pojašnjenja čija primjena je obavezujuća s obzirom na to da su u skladu sa zaključcima Vlade FBiH.

Odgovarajući na upit – Od kada teče rok za zaključenje vansudske nagodbe, iz Ureda federalnog premijera preciziraju kako taj rok teče od 16.08.2019. godine, kada je Javni poziv za zaključenje vansudske nagodbe objavljen u dnevnoj novini Dnevni list.

Istovremeno, podsjećaju da je u međuvremenu 19.08.2019. Javni poziv za zaključenje vansudske nagodbe objavljen i u bosanskohercegovačkim dnevnim novinama – Dnevnom avazu, Oobođenju i Večernjem listu.

U vezi s upitom na koji način se naplaćuju sudski troškovi, iz Ureda pojašnjavaju kako se sudski troškovi, također, mogu naplatiti kao i sva druga potraživanja po pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama kroz zaključenje vansudske nagodbe ali samo uz uvjet da se potražilac izvršenja odrekne zatezne kamate na ovu vrstu potraživanja i to u ukupnom iznosu, te da naplatu sudskih troškova može potraživati tužilac, ukoliko ih je snosio.

– Međutim, praksa pokazuje da je najveći broj tužbi podnešen putem advokatskih kancelarija koje se stoga u tipskom ugovoru za zaključenje i izvršenje vanudske nagodbe pojavljuju kao potpisnik označen kao ‘treća strana’, tj. kao strana koja potpisom na ugovor potražuje naplatu sudskih troškova. Obzirom na broj pitanja koji je povodom ovoga upućen Uredu premijera FBiH rukovodioci organa i tijela FBiH moraju osigurati da iz bilo kojeg razloga ne dođe do naplate istih sudskih troškova više puta. Dakle, u slučajevima gdje se advokati pojavljuju kao tražioci izvršenja po osnovu naplate sudskih troškova po bilo kojoj vrsti pravosnažne i izvršne sudske odluke potrebno je zaključiti poseban ugovor sa njima koji bi se odnosio samo na naplatu sudskih troškova pod uvjetom da se isti odreknu naplate iznosa po osnovu zateznih kamata. Napominjemo da su svim organima i institucijama FBiH putem vveb-stranice Vlade FBiH stavljeni na raspolaganje tipski ugovori za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe koji se tehnički mogu urediti na način da zadovolje ove vrste potreba pod uvjetom da se time ne mijenja njihova suština, tj. forma – navodi se u pojašnjenju.

Na upit, ukoliko se radi o zajedničkoj tužbi, da li je potrebno zaključiti jedan ugovor za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe, iz Ureda premijera FBiH navode kako je u takvim slučajevima potrebno zaključiti odvojene ugovore za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe, tj. sa sa svakim tražiocem izvršenja posebno. “Ovo iz razloga da bi se izbjeglo potpisivanje anexa na ugovor, ili kašnjenje u izvršenju ugovora u slučaju nepredviđenih situacija, više sile itd. koja bi mogla zadesiti/nastupiti kod jednog ili više od potpisnika ugovora”.

Na upit: U slučaju da advokati ili druga opunomećena lica u ime tražioca izvršenja sastavljaju, učestvuju ili na bilo koji drugi način pomažu u popunjavanju/dostavaljanju ugovora za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe da li imaju pravo na naknadu troškova od organa ili institucija FBiH, iz Ureda pojašnjavaju kako se podnošenje zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe i potpisivanje ugovora za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe  bazira na principu dobrovoljnosti pa, stoga, plaćanje bilo kakvih troškova koji tokom tog procesa mogu nastati su isključiva odgovornost tražioca izvršenja, tj. podnosioca zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe, pa se samim tim njihova naplata nemože potraživati/niti se isti mogu plaćati od organa, upravnih organizacija, ustanova i institucija FBiH.

– Ured premijera FBiH i dalje stoji na raspologanju da se u slučaju dostave više zahtjeva za pojašnjenjem u drugoj polovini septembra 2019. održi sastanak za sve zainteresirane predstavnike organa i tijela FBiH kako bi se dodatno pojasnio proces zaključenja i izvršenja vansudske nagodbe. U međuvremenu slobodni ste se obratiti nadležnim u Uredu premijera FBiH za pojašnjenja. Međutim, obzirom da se u naredne dvije sedmice planiraju godišnji odmori preporučujemo da sve zahtjeve ove vrste (do 10.09.2019.) uputite pismenim putem – navodi se u dopisu/pojašnjenju koje potpisuje direktor Ureda premijera Federacije BiH Hasan Ganibegović.

(FENA) M.B.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU