Finalna projektna konferencija „Zastani i poslušaj“

U organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) u Sarajevu je održana Finalna konferencija projekta „Izgradimo zagovaračku platformu za socijalnu uključenost u Bosni i Hercegovini“ koji se provodi pod motom  „Zastani i poslušaj“ uz finansijsku podršku Evropske unije i UNICEF-a.

Događaju, koji je organizovan kombinovano, putem Zoom platforme uz direktni program iz Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Centra za mlade Grbavica), prisustvovalo je 63predstavnika organizacija civilnog društva koji se bave problemima marginalizovanih grupa u BiH, institucija vlasti i akademske zajednice.

Tom prilikom FSU u BiH i IBHI predstavili su najznačajnija postignuća dvoipogodišnjeg rada. Među njima sutri moderne Strategije socijalnog uključivanja, ekspertski pripremljene za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH za period 2021 -2027. iusklađene sa standardima Evropske unije. Njihovo usvajanje predstavljalo bi značajan korak na putu socijalne uključenosti ranjivih kategorija bh društva kao i smanjenja siromaštva, što je i jedan od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. 

„Strategije su urađene za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH jer su ustavne nadležnosti tako podijeljene. Urađene su po istoj metodologiji, a ideja je bila da se na osnovu njih napravi cjelodržavna-BiH strategija. Veoma su važne jer se tako realizuje Prioritet 13. iz Mišljenja Evropske komisije. Dvije nevladine organizacije i 121 članica Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ uradile su ono što je trebala uraditi vlast prethodne dvije godine“, istakao je Žarko Papić, tim lider policy komponente projekta i direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju. 

„Od početka sam uključena u rad ovog projekta i urađene su izvrsne Strategije socijalnog uključivanja. Zastani i poslušaj je izuzetno dobra poruka jer marginalizovani i dalje ostaju na strani, imaju malo prilika da se aktivno uključe u rasprave o pristupu EU i zbog toga mislim da treba biti senzibilizirani prihvatiti ovakve projekte kao potrebne“, naglasila je Jasna Rebac ispred Udruženja Ružičnjak iz Mostara.

Fikret Zuko, predsjednik Udruženja slijepih Kantona Sarajevo istakao je kako ovakvi projekti jačaju kapacitete organizacija osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa: „Kroz procese koje provode FSU u BiH i IBHI mi podižemo svijest o značaju da osobe sa invaliditetom i slijepi ljudi shvate značaj i njihovu aktivnu ulogu u udruženjima i organizacijama, kao i da razumiju proces kojim mi idemo prema EU. Najčešće ljudi nemaju jasno razumijevanje o benefitimakoje dobijamo kroz reforme na putu EU. Mislim da sa ovim projektom treba nastaviti u budućnosti zato što ima puno osoba sa invaliditetom koje nisu aktivne a ukupni su potencijal jednog društva.“

Pored Strategija socijalnog uključivanja, na Finalnoj projektnoj konferenciji predstavljeni su i spot za pjesmu kampanje „Zastani i poslušaj“, istoimena Kompilacija u kojoj su objedinjeni projektni video uradci dostupni na FSU u BiH web stranici www.sif.ba kao i FSU u BiH YouTube kanalu, a uz pomoć kojih su bh javnosti i šire prezentovani položaj i uloga marginalizovanih grupau razvoju socijalnih politika za društvo jednakih mogućnosti u BiH.

Opšti zaključak i mišljenje učesnika/ca projektne Konferencije „Zastani i poslušaj“ je da je projekat  „Izgradimo zagovaračku platformu za socijalnu uključenost u Bosni i Hercegovini-Zastani i poslušaj“, uz podršku Evropske unije i UNICEF-a, doprinio progresivnijim BiH koracima ka Evropskoj uniji. 

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU