Foto: Grad Tuzla počinje sa kompostiranjem organskog otpada

Uz podršku Grada Tuzla JKP Komunalac je u utorak na deponiji Desetine održao ceremoniju zvaničnog otvaranja prve centralne kompostane na ovom području, na kojoj su prisustvovali predstavnici radne grupe za monitoring Plana upravljanja otpadom za Grad Tuzla, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK, lokalnih samouprava TK, fakulteta, kao i ekspert iz švicarske organizacije Foerderverein, Juerg Heldstab.

Nakon izgradnje i asfaltiranja platforme koja je namijenjena za proces kompostiranja, nabavljene su mašine za sitnjenje i miješanje organskog otpada, tako da već počinju stizati prve količine zelenog organskog otpada i kompostana je počela sa radom.

foto: grad tuzla počinje sa kompostiranjem organskog otpada

Ovo je početak uvođenja odvojenog sakupljanja i kompostiranja organskog otpada u Gradu Tuzla kojim će biti obuhvaćen otpad koji dolazi sa gradskih zelenih površina i pijaca (voće i povrće, trava, lišće, granje i drveće nakon orezivanja i uređenja parkova, sportskih terena, putnog i riječnog pojasa, itd). Nakon uspostavljanja sistema kompostiranja postepeno će se raditi na proširenju obuhvata sakupljanja organskog otpada.

Izgradnja kompostane je važna za Grad Tuzlu jer se održavanjem zelenih površina tokom godine sakupi oko 4.500 m3 trave, lišća i granja od orezivanja i oko 800 m3 otpadnog voća i povrća sa tržnica i iz velikih tržnih centara. U ove količine nije uračunat orgasnki otpad iz domaćinstava. Kompostiranje organskog otpada je još jedan izazov u koji se upušta Grad Tuzla jer želi smanjiti količine otpada koje se odlažu na deponiju i štetno utiču na okoliš.

JKP Komunalac i Grad Tuzla ulažu velike napore da u oblasti prikupljanja, tretmana i deponovanja otpada prate evropske trendove. 2018. godine je usvojen Plan upravljanja otpadom u kojem je predviđeno uvođenje primarne selekcije otpada, njegovo recikliranje i kompostiranje. Već je uvedena primarna selekcija otpada u oko 500 domaćinstava u dijelovima MZ Kula, Jala i Solana, a u ovoj godini se kreće sa proširenjem na novih 2.500 domaćinstava. Također, početkom ove godine je uvedena i primarna selekcija otpada u kolektivnim stambenim objektima u MZ Sjenjak i dijelu Slavinovića koja će se uskoro proširiti i na ostatak objekata u Slavinovićima i dijelu Irca. Pošto je primarna selekcija i recikliranje otpada prioritet za Grad Tuzlu ovaj proces će biti nastavljen.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU