Ulogu i odgovornost u prevenciji pojave depresije i anksioznosti kod djece i mladih dijele porodica, škola i društvena zajednica, a u dijelu predavanja koje se ticalo ove teme, profesorica Zukan je istaknula Centar za edukaciju mladih kao vrlo značajan resurs za razvoj ličnih i socijalnih vještina djece i mladih, koji naš grad ima i čije programe treba koristiti, jer omogućavaju mladima da kvalitetno ispune svoje slobodno vrijeme.

 

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o