GLAS MALIH BIZNISA/ Novi prijedlog zahtjeva za spas privrede, malih biznisa i obrta

Na društvenoj mreži Facebook pokretnuta je grupa ‘‘GLAS MALIH BIZNISA” #BorbaZaMaleBiznise čiji je cilj da se u ovo teško vrijeme sa pandemijom koronavirusa izbori za prava više od 27.000 malih biznisa i 48.000 obrta.

Grupa već sada broji više od 14.600 članova, a osnivač grupe je direktor marketinške agencije MITA i vlasnik kompanije Bonjour Artisan Food Ejub Kučuk.

”Kad se izborimo s najhitnijim mjerama, onda ćemo pokušati usvojiti sve što smeta malim biznisima godinama. Artikulisati te zahtjeve prema svim nivoima vlasti da se izborimo za veća prava kada se sve ovo okonča (parafiskalni nameti, takse, inspekcije, baze podataka sa jasnim zakonima, pravilnicima, odlukama… koje nam vlasti trebaju obezbjediti da ne bi bili kažnjavani za zareze i tačke iznosima od nekoliko hiljada KM)”, istakao je kao dodatne ciljeve Ejub Kučuk, osnivač grupe.

Ejub Kučuk, direktor marketinške agencije “MITA Group”, za Novi dan N1 televizije je govorio kako pomoći privredi nakon korona virusa.

U grupu su pozvani svi koji se bave biznisom, zanatom, kućnom radinošću, zaposleni u malim biznisima te svi koji prate naše medije na društvenim mrežama da se priključe.

”Mislim da sam obuhvatio sve vaše zahtjeve i ideje, pa vas sve molim da se fokusiramo na doradu ovog dokumenta i samo na konstruktino komentarisanje istog kako bi došli do konačnog rješenja najkasnije sutra”, istakao je Kučuk.

Grupa ”GLAS MALIH BIZNISA” upućuje novi prijedlog zahtjeva vlastima koji u cijelosti prenosimo u nastavku.

”Poštovani,

Suočavajući se sa pandemijom COVID-19 virusa i vanrednim mjerama koje su poduzeli Krizni Štabovi različitih nivoa vlasti, a odmah potom Vlade, Ministarstva, Kantoni i Opštine, bh. privreda je dovedena pred ponor. Naredbama o prestanku rada različitih privrednih subjekata koje ste donijeli ishitreno i bez analize stanja u industrijama, prevencijama koje su privrednici mogli poduzeti da se maksimalno smanji mogućnost zaraze, uskratili ste cijelim industrijama da rade i ostvaruju bar minimalne prihode za pokrivanje troškova poslovanja, plata i doprinosa. Na posebne mjere ste dodatno uveli policijski sat te obustavili gradski saobraćaj čime su svi radnici dodatno onemogućeno da dođu na bilo kakav posao, pa čak i do objekata maloprodaje kojima je odobren rad.

Na kraju ste sve dodatno pogoršali zabranom kretanja za djecu i starije od 65 godine gdje su većina uposlenih i vlasnika biznisa natjerani na dnevnu skrb o roditeljima i djeci čime su dodatno onemogućeni da privređuju. Time ste dodatno oborili promet za 30-50 posto u trgovinama prehrambenom robom, apotekama, pekarama, prodavnicama prehrambenih proizvoda.


Da je vaša odluka ishitrena i pogubna po tržište dokazuje i rad na teškim poslovima gdje se većinom radnici ne pridržavaju ni osnovnih higijenskih propisa, a o posebnim mjerama zaštite od prenosa COVID-19 nije moguće ni razmišljati. Posebno se odnosi na komunalne radnike, rudare i uposlene u rudnicima, građevinare, radnike u prenosu i distribuciji struje, osiguranja objekata itd., čime su stavljeni u povlašteni položaj u odnosu na ostale firme i industrije.

Cijeli je niz industrija koje su pogođene ovim mjerama, a posebno se odnosi na obrtnike, mikro, male i srednje kompanije jer se većinom radi o porodičnim biznisima u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, uslugama, najmu automobila i ostalih prevoznih sredstava, dentalnim i medicinskim uslugama, uslužnim djelatnostima kao što su računovodstvo, savjetovanje, marketing, prevozu ljudi i roba i još mnogo industrija.

Ne samo da ste onemogućili nesmetano poslovanje i ostvarivanje ličnih prihoda, nego ste pogrešnom komunikacijom s javnošću izazvali lančanu reakciju koja se sada ogleda u strahu od nemogućnosti plaćanja obaveza, pa sve više dužnika ne želi platiti dospjele račune malim firmama i obrtima koje su u sve većim problemima. Ne samo u privatnom sektoru, nego je sve više firmi iz javnog sektora koje ne žele platiti dospjele račune i situacije.

Sve ovo dolazi nakon veoma teške 2019 za niz privreda koje su bile naslonjene na Njemačko i Italijansko tržište na kojim je bila smanjena potražnja zbog različitih najava recesije i slično. Za turističke radnike, ugostitelje, hotelijere, različite trgovine, zanate i desetine drugih firmi prvi kvartal (januar-mart) je period u kojem su aktivnosti umanjene, a troši se novac zarađen prethodne godine, ulaže se u posao prije nego počne proljetna sezona. Samim tim, vaša odluka o prekidu svih poslovnih aktivnosti, obustavljanju saobraćaja i policijskim satom koji počinje u 18:00, privreda je već bila pri kraju s akumuliranim sredstvima, tako da je sada dovedena na rub bankrota.

Naša grupa predstavlja 27.000 malih biznisa i 48.000 obrta koji upošljavaju:

 • 10.000 zaposlenih u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, turizmu na području Kantona Sarajevo koji spremaju masovne otkaze zaključno sa 31.03.2020.
 • 12.000 frizera i popratnih djelatnosti na nivou FBiH
 • 70.000 uposlenih obrtnika, uslužnih, kreativnih i zanatskih djelatnosti na nivou cijele BiH
 • Desetine hiljada u usložnoj industriji, poslovanju s nekretninama, čuvanju djece i starih, uposlenih po ugovoru o djelu.
  Predstavljamo grupu obrazovanih, vrijednih i poslovnih ljudi koji znaju da, u skladu s odlukama svih Vlada regiona, Evrope i svijeta, zaslužuje i trebaju da dobiju niz odgoda, moratorija, subvencija i oslobađanja od plaćanja različitih poreza, doprinosa, troškova.
fotografija ejuba kucuka.

Od vas zahtijevamo da se HITNO, a najkasnije u roku od 3 dana donesu odluke:

 1. DRŽAVNI NIVO

 Izmjena zakona o PDV koji će definisati obavezu obračuna i plaćanja PDV po naplati računa, umjesto dosadašnje prakse obračuna na sve izdate fakture koje ne moraju biti plaćane, pa čak i one za koje se vode sudski procesi ili koje su otpisane nakon zastare potraživanja.

 • ENTITETSKI NIVOI (razdvojiti kad se budu radili dopisi)

 Da bi ojačali financijsku strukturu firmi, zadržali likvidnost, potakli plaćanje u privredi i omogućili privrednicima isplatu plata i zadržavanja radnika na radnim mjestima te samim tim smanjili veliki gubitak radnih mjesta zahtijevamo da se promjene zakoni ili donese odluka na osnovu posebnih uvjeta poslovanja (prirodna nesreća ili vanredno stanje) kojom će se svi privredni subjekti i obrti koji imaju uredno izmirene poreze i doprinose do marta 2020. godine:

 1. Osloboditi u potpunosti sve firme obračuna i uplate doprinosa na lične dohotke i poreza na dohodak za radnike u periodu zabrane rada i posebnih uvjeta poslovanja (najmanje za period 01.03.2020. godine do 31.05.2020. godine uz mogućnost produženja za još tri mjeseca).
 2. U slučaju da prva stavka nije prihvatljiva, minimalan zahtjev je da Entiteti i Kantoni preuzmu obavezu plaćanja doprinosa, poreza na dohodak i ZZO za sve firme bez izuzetaka u minimalnom trajanju od 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja. Ovim se izbjegava isplata novca firmama i komplikacija prilikom obrade papira, a Entiteti i Kantoni bi samo doznačili sredstva na osnovu broja uposlenih kojim je isplaćena plata u ovom periodu.
 3. Osloboditi sve obrtnike uplate paušala na isplatu plata u periodu zabrane rada i posebnih uvjeta poslovanja (najmanje za period 01.03.2020. godine do 31.05.2020. godine uz mogućnost produženja za još tri mjeseca)
 4. Osloboditi sve firme, bez izuzetaka (osim onih koji nisu uredno izmirili poreze zaključno sa 29.02.2020.), plaćanja poreza na dobit za 2019 godinu obzirom da se očekuje pad privrednih aktivnosti i gubitak u poslovanju tokom 2020, pa će dobit iz 2019 trebati i za pokrivanje gubitka iznad visine uplaćenog kapitala.
 5. Osloboditi sve firme bez izuzetaka (osim onih koji nisu uredno izmirili poreze zaključno sa 29.02.2020.), plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020 obzirom da će privreda imati pad poslovanja i poslovanje s gubitkom zbog pada privrednih aktivnosti i potrošnje. Naplata akontacije poreza na dobit u ovim uvjetima poslovanja tokom 2020 je klasična iznuda i štetno djelovanje države na poslovanje privrednih društava.
 6. Osloboditi sve firme bez izuzetaka, osim onih koji nisu uredno izmirili poreze zaključno sa 29.02.2020.,  plaćanja svih komunalnih taksi i parafiskalnih nameta; takse na šume, vode, turizam, istaknute firme, bilo šta što ne doprinosi opstanku i očuvanju kompanija u BiH
 7. Osloboditi sve firme i obrte bez izuzetaka od plaćanja svih fiksnih režijskih troškova ( čistoća, odvoz smeća, telefon, kablovska TV, TV preplata, internet…)
 8. Ukinuti naplatu za ljetnje bašte u periodu zabrane rada i posebnih uvjeta poslovanja (najmanje za period 01.03.2020. godine do 31.05.2020. godine uz mogućnost produženja za još tri mjeseca).
 9. Osloboditi plaćanja kirije sva pravna lica koja su pod zakupom u prostorima u vlasništvu Opština, Kantona, Entiteta i države BiH tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja.
 10. Izglasati privremenu izmjenu ZOO i staviti ugovore o najmu u privatnim prostorima van snage tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja, a zakupce osloboditi minimalno 50% najma po ugovoru (u slučajevima gdje su privatna lica vlasnici prostora) obzirom da je prestanka rada došlo odlukom državnih organa.
 11. Izglasati obavezan moratorij na rate kredita tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja za sva fizička i pravna lica, osim onih koji izričito zatraže da nastave sa plaćanjem rata kredita (trenutno rješenje podrazumijeva da banka može odlučiti kome će odobriti moratorij).
 12. Da se izda Naredba pravnim subjektima iz Javnog sektora da izvrše plaćanja prema firmama sa kojima imaju potpisane ugovore i to na način da u cijelosti odmah plate već realizovane isporuke bez birokratskih odugovlačenja, da poslove koji nisu do kraja završeni po privremenoj situaciji plate 75% od ugovorenog iznosa a da za potpisane ugovore koji jos nisu u fazi realizacije avansno uplate 50% od ugovorene vrijednosti.
 13. Podići vrijednost naknade za nezaposlene na minimalno 600KM koji se na biro prijavljuju kao tehnološki višak, obzirom da je do njihovog otpuštanja došlo višom silom i uticajem države na privredni sistem.
 14. Subvencionirati minimalno 50% neto plata obrtima, biznisima i svim drugim branšama kojima je zabranjen rad u periodu vanrednog stanja/prirodne nesreće.
 15. Osigurati minimalne prihode svim fizičkim licima koji su prihode ostvarivali po osnovu ugovora o djelu u BiH ili inostranstvu, a koji su sve prihode prijavljivali i plaćali zakonom propisane poreze do 29.02.2020. godine.
 16. U oblastima gdje je u potpunosti zabranjen rad firmama i obrtima (ugostiteljstvo, hotelijeri, turizam, vrtići, škole, organizacija različitih kulturnih I muzičkih događaja itd.) da Vlade Kantona i Entiteta preuzmu plaćanje svih troškova (isplata bruto plata) za radnike do isteka posebnih mjera (mart-maj 2020).
 17. Osloboditi firme poreza na stimulacije radnicima koji rade prekovremeno dok traju vanredni uvjeti (doktori, vojska, policija, radnici u proizvodnji i prodaji, apoteke, pekare, trgovine prehrambenim proizvodima i građevinskim materijalima, rudarima, komunalnim radnicima…).
 18. Sve špeditere i auto prevoznike osloboditi avansnog plaćanja federalne takse od 25KM (FIA zatvara od 1.4. i apeluju da se federalna taxa koju špediteri nekoliko puta dnevno koriste uplati avansno u većem iznosu)
 19. Osnovati fond za pomoć i garancije firmama koje uvoze deficitarne sirovine ili proizvode, a nisu to više u mogućnosti jer im kupci nisu platili na vrijeme, jer su povećane cijene nabave ili transporta na međunarodnom tržištu, jer su promijenjeni uvjeti plaćanja (promptno umjesto odloženog, po isporuci, dokumentarnim akreditivom…)
 20. ODMAH odblokirati sredstva namijenjena za gradnju skloništa i prebaciti u poseban fond za pomoć privredi.
 21. ODMAH preusmjeriti 100 miliona maraka koje na računima imaju federalni i kantonalni zavod za projekat novih zapošljavanje za pomoć privredi i očuvanju novih radnih mjesta.

DODATNE AKTIVNOSTI KOJE VLASTI NA SVIM NIVOIMA TREBAJU SPROVESTI

 1. HITNO analizirati i izvršiti rebalans budgeta na svim nivoima (država, entiteti, kantoni, opštine) koji podrazumijeva umanjenje budžeta od 20% na svim nivoima obzirom da se toliko očekuje pad BDP
 2. Izvršiti uštede u budžete na svim nivoima, a posebno:
  • Umanjenje plata javnom sektoru sukladno broju radnih sati u svim oblastima gdje ne rade puno radno vrijeme
  • Otkazati sve razvojne planove, kupovine zgrada, zemljišta, poslovnih prostora
  • Otkazati sva renoviranja, kupovinu namještaja, opreme i automobila u 2020 godini na svim nivoima vlasti
  • Smanjenje nadoknada, paušala, primanja svim zastupnicima i državnim uposlenicima, osim onih koji rade pojačano tokom borbe protiv COVID-19 virusa na svim nivoima
  • Ukidanje toplih obroka i prevoza javnom sektoru koji ne rade tokom posebnih mjera, rade skraćeno ili od kuće.
 3. Donijeti posebnu uredbu kojom se nagrađuju i stimulišu od 50 do 100 posto na plate za prekovremeni rad i rizik kojim se izlažu  svi koji rizikuju da obole od COVID-19 virusa kako bi liječili ili redovno snabdijevali građane BiH (Doktori i medicinsko osoblje, vozači kamiona koji putuju po cijeloj Evropi kako bi snabdjeli BiH ili izvezli ono malo robe što ide prema zapadnim kupcima, plaćanje prekovremenog rada policajcima, vojsci, snagama sigurnosti, radnicima koji dezinficiraju i čiste, osoblju koje radi na šalterima i kasama…)
 4. Iz budžeta na svim nivoima izbaciti i obustaviti isplate za finansiranje političkih stranaka.
 5. Uštedama u budžetu, akcizama, sredstvima koja će se osloboditi iz fonda za gradnju skloništa, kao i sredstva koja dobijemo od EU i ostalih donatora, kreirati fond za spas privrede i radnih mjesta vrijednosti 2 milijarde KM za sve nivoe vlasti. Novac dodjeljivati po jasnim principima koje će uraditi stručnjaci EU delegacije, a u odbor za odobrenje sredstava obavezno uključiti osoblje EU specijalizovano za nabavke, kao i relevantne strane revizorske kuće kako bi  se izbjegle malverzacije u dodjeli sredstava.
 6. Donijeti odluke o zaduživanju i pod hitno pristupiti istom kako bi se obezbjedila sva sredstva za spas privrede i minimalne troškove države (servisiranje vanjskog duga, penzije, socijalne naknade, plate i slično).
 7. Analizirati i identificirati sve poljoprivredne površine koje se mogu ustupiti bez naknade zainteresiranim poljoprivrednicima i firmama, napraviti za njih plan sjetve kultura koje najbolje uspijevaju na tom prostoru, obezbjediti sjeme, đubrivo, dohranu, preorati svaki m2, posaditi sve kulture koje trebaju BiH i osigurati otkup svih viškova. Na taj način smanjiti uvoz i vanjsko-trgovinski deficit u ovoj oblasti (trenutno uvozimo 92% hrane i gubimo više od 1 milijarde KM u vanjsko trgovinskoj razmjeni)
 8. Napraviti strategiju razvoja bh. turizma nakon posebnih mjera u svijetu uzimajući u obzir promijenje putovne navike, paniku na tržištima, pojačane kontrole tokom putovanja.
 9. Napraviti strategiju oglašavanja bh. turističkih potencijala, pripremiti sve materijale i oglašavati u inostranstvu čim kriza prođe.

DOPIS

27.03.2020.
VIJEĆE MINISTARA
VLADA FBIH
VLADA RS
OPŠTINE, Ministarstva… (Svaki će dopis posebno adresiran)

PRIMJER OBAVIJESTI BANAKA ZA MORATORIJ NA ISPLATU KREDITA

 U skladu s Odlukom Agencije za bankarstvo i u želji da i u ovim vanrednim okolnostima pomogne svojim klijentima, Banka xy omogućava fizičkim licima, registriranim poljoprivrednim gazdinstvima, poduzetnicima i privrednim društvima zastoj u otplati svih kreditnih obaveza prema Banci u trajanju od 90 dana, odnosno sve do prestanka vanrednog stanja (moratorijum).

To podrazumijeva da će doći do zastoja u otplati Vaših dospjelih kreditnih obaveza prema Banci kao i onih koje dospijevaju u toku trajanja moratorijima, po osnovu bilo kog od postojećih kreditnih proizvoda koji nije u cijelosti dospio, bez potrebe da podnosite bilo kakav zahtjev. Moratorijum počinje da se primjenjuje od 31.3.2020., osim ukoliko se Banci prije tog datuma obratite sa zahtjevom za njegovu raniju primjenu. Po isteku moratorijima nastavljate da otplaćujete Vaše obaveze, a preostali period otplate kreditnog proizvoda se produžava za tri mjeseca.

Dodatno, Banka će automatski produžiti za šest mjeseci dozvoljeno prekoračenje po Vašem platnom računu ukoliko ono ističe u periodu trajanja moratorijuma.

Objavljivanjem na internet stranici Banke smatrat će se da Vam je ova ponuda dostavljena.

Ukoliko želite da se na Vaše kreditne obaveze, sve ili pojedine, NE PRIMJENI ovaj zastoj u otplati, neophodno je da u roku od 10 dana, a najkasnije do 30.3.2020. podnesete Zahtjev.

Takođe, želimo da Vas obavijestimo da Banka u periodu zastoja u otplati neće obračunavati i naplaćivati zateznu kamatu, a da će redovna kamata koja će biti obračunata za vrijeme trajanja moratorijima biti pripisana preostalom dugu, koji će se prema novom planu otplate otplaćivati do roka dospijeća odloženog za 3 mjeseca. Radi lakšeg razumijevanja, u nastavku možete pogledati reprezentativni primjer za gotovinski i za stambeni kredit na koje je primenjena ova Odluka. (Banka xy)”

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU