Hidrogradnja prodaje imovinu u BiH i Libiji, početna cijena veća od 100 miliona KM

Ukupna početna cijena imovine posrnule Hidrogradnje iznosi više od 102.000.000 konvertibilnih maraka.

Podsjetimo da Hidrogradnja Poreznoj upravi Federacije BiH duguje oko 66 miliona konvertibilnih maraka. Prošle godine radnici Hidrogradnje tražili su isplatu neisplaćenih plaća, otpremnine za radnike, kao i regulisanje statusa za 272 radnika koji su ispunili uslove za penziju, ali to pravo još nisu ostvarili.

Četvrtog oktobra objavljen je oglas “A Stečajnog plana reorganizacije Hidrogradnje” u kojem je navedena ponuda u pet LOT-ova koji čine cjeline imovine.

Kao LOT I naveden je Motel Čavljak sa zemljištem i inventarom, čija je početna cijena 1.626.631,11 KM, LOT II je zemljište Vitkovac s početnom cijenom 3.855.661,25 KM, LOT III je Alfa Paromlinska na Dolac Malti s poslovnim prostorima i garažama s početnom cijenom od 491.579,52 KM.

LOT IV se odnosi na zemljište i hale smještene u Prigrađanima u Mostaru s početnom cijenom od 213.671,39 konvertibilnih maraka, a LOT V je također mostarski komad vlasništva smješten u Sjevernom logoru, a čija početna cijena je 361.834,95 KM.

Prodaja će se obavljati nadmetanjem, odnosno aukcijom, 21. oktobra, a pravo na učešće imaju sve fizičke i pravne osobe koje na ime osiguranja uplate 5-10 posto od početne cijene željenog LOT-a.

Također, danas je objavljen javni oglas po “B Stečajnom planu reorganizacije Hidrogradnje”, a odnosi se na ostalu imovinu.

Kako se navodi, sva ostala imovina i prava stečajnog dužnika prodaju se kao cjelina, a riječ je o imovini u Briješću, kamenolomu Hadžići, kamenolomu Greben Kakanj, Sigmi Sarajevo, PJ Libija, te sva prava u drugim pravnim osobama, pokretna imovina i druga prava koja ima privredno društvo Hidrogradnja u stečaju.

Prodaja će se vršiti javnim nadmetanjem odnosno aukcijom, a početna cijena navedene imovine je 96.176.551,70 konvertibilnih maraka. Prodaja imovine Hidrogradnje održat će se 14. novembra.

Pravo na nadmetanje imat će sve fizičke i pravne osobe koje na ime osiguranja uplate jedan posto od početne cijene, odnosno oko 900.000 konvertibilnih maraka.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU