Imamović: Trenutno stanje vodnih usluga u FBiH očituje se kroz veoma visoke gubitke vode

Opće stanje u sektoru vodnih usluga i sveukupnom operativnom i financijskom poslovanju većine javnih komunalnih preduzeća/javnih vodovodnih preduzeća – JKP/JVP je nezadovoljavajuće i prijeti budućoj održivosti ovih usluga. Zato je izrađen Program za unapređenje vodnih usluga u Federaciji BiH, kojeg je usvojila Vlada Federacije BiH.

Potvrdila je to u razgovoru za Fenu stručna savjetnica u Sektoru za vode Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Alma Imamović, te pojašnjava da se trenutno stanje vodnih usluga u FBiH očituje kroz veoma visoke gubitke vode, a zbog neodgovarajućeg investicijskog održavanja infrastrukture i posljedično visoke vrijednosti neprihodovane vode (prosjek je 59%, a dostiže i više od 70%).

– Amortizacija se ne obračunava na sva stalna sredstava koja JKP/JVP koriste prilikom pružanja vodnih usluga, ili se obračunava na nerealno nisku, zastarjelu početnu vrijednost. Cijene vodnih usluga ne osiguravaju povrat svih troškova i posebno ne omogućavaju redovne zamjene zastarjele infrastrukture što i dovodi do propadanja mreže i velikih gubitaka vode, te prijeti kraćim a kasnije i dužim restrikcijama u vodosnabdijevanju, kao i pogoršanom kvalitetom vode – rekla je Imamović.

Među problemima ističe se i prevelik broj zaposlenih, često sa neodgovarajućim kvalifikacijama i znanjem, što opterećuje poslovanje i radnu produktivnost, te povisuje troškove a time i cijene usluge.

– Nove investicije se rade najčešće putem kreditnih zaduženja bez odgovarajuće provjere priuštivosti investicije za lokalnu zajednicu, zbog čega se stvaraju dodatni visoki operativni kao i troškovi investicijskog održavanja a koji se ne mogu pokriti bez značajnog povećanja tarifa, posebno kad su u pitanju postrojenja za otpadne vode. Sve navedeno dovodi u pitanje održivost daljeg pružanja ovih usluga – naglašava Imamović.

Unapređenje sektora vodnih usluga podrazumijeva implementaciju niza aktivnosti neophodnih u izgradnji i unapređenju institucija, infrastrukture i stvaranje uslova za poboljšano pružanje održivih vodnih usluga u lokalnim zajednicama.

– Pred nadležnim institucijama u BiH/FBiH je reformski proces koji zahtijeva usklađen regulatorni okvir, funkcionalan institucionalni okvir (putem reorganizacije postojećih ili uspostave novih struktura), kao i kontrolirane i funkcionalne finansijske tokove. Svakako najveći izazov u ovom kontekstu predstavlja izrada i usvajanje Zakona o vodnim uslugama FBiH – rekla je Imamović.

Također, izvršena je procjena postojanja i nadležnosti odgovarajućih tijela ili institucija, kapaciteta i nedostataka, kako bi se predložila najefikasnija rješenja za prevazilaženje utvrđenih nedostataka.

Restrukturiranje postojećih i izgradnja kapaciteta za nove nadležnosti imaju izuzetno visok prioritet u navedenom Programu, uz naravno učinkovitije ispunjenje već postojećih nadležnosti.

– U okviru procjene nedostataka u postojećem i potrebnih sektorskih ulaganja, predloženi su najefikasniji modeli za prevazilaženje postojećih nedostataka. Svih 10 predviđenih aktivnosti u ovom dijelu Programa trebaju da doprinesu jačanju kapaciteta institucija, pravilnijem, efikasnijem i racionalnijem planiranju izrade i provođenju projekata iz oblasti vodnih usluga, njihovoj praktičnoj realizaciji, kao i usklađivanju sa EU direktivom u oblasti vodnih usluga koje na putu prema EU BiH treba ili već transponuje u svoj pravni sistem – kazala je Imamović.

Osim početka izrade Zakona o vodnim uslugama FBiH u ovoj godini svakako je najvažnija aktivnost donošenje Metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH, koju je Vlada FBiH usvojila 24. februara.

– Očekujemo da će aktivnosti na jačanju JKP i efikasna primjena Metodologije dati dobre prve rezultate u unapređenju ovog sektora u narednom kratkoročnom periodu. Metodologija utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH treba da stvori osnovne preduslove za otklanjanje prepoznatih nedostataka u radu JKP/ JVP na pružanju vodnih usluga, te da pomogne da se pristup ovim uslugama osigura za sve građane na održiv način. Primjena Metodologije predstavlja ispunjavanje preduslova neophodno za osiguranje dalje finansijske podrške međunarodnih razvojnih partnera u modernizaciji vodnih usluga u BiH – istakla je Imamović.

Bitna aktivnost koja je već počela, ali bi u ovoj godini trebala biti u fokusu, je I uspostava i održavanje kontinuirane razmjene podataka (i zaživljavanje centralnog informacionog sistema voda – CISV), formiranje jedinstvenog benchmarking sistema za komunalna preduzeća (KP) sa definisanim podacima koji se prikupljaju i ključnim pokazateljima učinka koji se na temelju tih podataka proračunavaju.

– Benchmarking za KP ima za cilj poticanje efikasnijeg rada, nadzora nad rezultatima mjera za unapređenje, te što je jako važno provođenje programa finansiranja zasnovanog isključivo na postignutim rezultatima, dakle omogućavanje pristupa finansiranju samo uspješnim KP, dokazano sposobnima za efikasno korištenje takvog finansiranja. Benchmarking je od velikog značaja za funkcionisanje budućih eventualnih regulatornih tijela, kao i za donošenje odluka o upravljanju na nivou JLS i KP – podvukla je Imamović.

Zbog navedenih problema u oblasti vodnih usluga u Federaciji BiH Program za unapređenje vodnih usluga u FBIH će biti usmjeren na podržavanje strateških prioriteta javne administracije BiH. Naime, predloženi koncept fokusira se na tri rezultatske oblasti. Prva je uvođenje institucionalnih, pravnih i regulatornih promjena na državnom, entitetskim i kantonalnom nivou, u cilju stvaranja povoljnog okruženja za sektor vodnih usluga.

– Osim toga provodit će se različite aktivnosti i poticajne strukture za unapređenje pružanja vodnih usluga na općinskom nivou i nivoima pružatelja vodnih usluga (JKP/ JVP), kao i poboljšanju pristupa, kvaliteta i efikasnosti usluga vodosnabdijevanja i odvodnje za građane. To podrazumijeva da po ostvarivanju rezultata poboljšanja pružanja vodnih usluga JKP/JVP imaju pristup paketima kreditnih i grant sredstava poticajem za one koji su ispunili ciljeve i zahtjeve programa unapređenja vodnih usluga – poručila je u razgovoru za Fenu Imamović.

(FENA) D. V.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU