Indeks pravosuđa BiH/ Efikasnost i dalje opada, dok budžet za pravosuđe raste

Efikasnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini stagnira tokom posljednje tri godine, dok se percepcija efikasnosti pravosuđa u prošloj godini pogoršala i u očima javnosti i u očima sudija i tužilaca

Ovo su ključni nalazi istraživanja o indeksu učinkovitosti pravosuđa u BiH za 2019. godinu (JEI-BiH) provedenog putem USAID-ovog MEASURE projekta za monitoring i evaluacije.

Već petu godinu zaredom USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj) radi istraživanje o efikasnosti pravosuđa u BiH i o tome kako ga doživljavaju ljudi unutar, ali i izvan sektora.

Nalaz JEI-BiH sačinjen je korištenjem tri jedinstvena izvora podataka – ankete građana BiH, potom percepcije sudija i tužilaca o trenutnom stanju u pravosuđu BiH, te na osnovu administrativnih podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Zanimljivo je da i javnost, ali i same sudije i tužitelji, pokazuju pad u poimanju efikasnosti pravosuđa u 2019. godini, dok se, nasuprot tome, ukupna vrijednost pokazatelja iz administrativnih podataka VSTV-a povećala u odnosu na prethodnu 2018. godinu, saopćeno je iz USAID-a.

Administrativni podaci, naime, pokazuju konstantan rast broja zaposlenih u pravosuđu posljednjih pet godine, kao i stalni rast sudskih budžeta od 2012. godine (165 miliona KM) do 2019. godine (205 miliona KM), što predstavlja ukupni porast od 24 posto.

U istom period porasli su i budžeti Tužilaštva za 39 posto, sa 42 miliona KM na 58 miliona KM godišnje.

Sveukupna percepcija javnosti o efikasnosti pravosuđa u 2019. godini i dalje je loša, a procesuiranje predmeta i postupanje u pitanjima povezanim s korupcijom je među najnižim vrijednostima Indeksa.

Vrijednosti pokazatelja povezanih s korupcijom bile su niske tokom svih pet godina istraživanja što ukazuje na loše poimanje javnosti o postupanju pravosuđa u pitanjima korupcije.

U 2019. godini, kao i u godini prije, bilježi se pad većine pokazatelja vezanih za korupciju što pokazuje daljnje razočaranje javnosti radom pravosuđa na korupciji.

Značajno je da su drugu godinu zaredom odgovori i ljudi iz sektora, odnosno sudija i tužilaca, bili negativniji o tome kako se pravosuđe nosi sa slučajevima korupcije.

Po mišljenju sudija i tužilaca, najnegativniji pad proteklih pet godina odnosi se na efikasnost imenovanja sudija i tužilaca te utjecaj same korupcije na pravosuđe u BiH.

U biti, efikasnost pravosuđa u BiH nastavlja da stagnira što ukazuje na potrebu za poboljšanjem rada u svim segmentima rada pravosudnog sistema u BiH, posebno u rješavanju problema korupcije kao najprioritetnijeg.

  • Kada se dozvoli napredak korupcije, zaustavljaju se privatna ulaganja, smanjuje ekonomska djelatnost i povećavaju troškovi poslovanja. To može povećati siromaštvo, ali i dovesti do političke nestabilnosti. Nadalje, korupcija rađa izolaciju i podržava ekstremizam. Izvršna vlast mora osigurati punu posvećenost odgovornih za sprovođenje zakona i rad državnih agencija, prvenstveno prijavljivanjem korupcije i pružanjem podrške tužiocima u istragama – upozorila je Nancy Eslick, direktorica misije USAID-a u BiH.

Američka vlada, putem USAID-a i drugih agencija, pruža neophodnu podršku BiH kako bi se pomoglo pravosuđu u efikasnoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala kao ključnih preduslova na putu BiH ka samoodrživosti.

Dosada je američka vlada, prvenstveno putem USAID-a, osigurala dvije milijarde dolara pomoći za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku u BiH.

Američka agencija za međunarodni razvoj predvodi napore američke vlade na zaustavljanju ekstremnog siromaštva uz promoviranje snažnijih demokratskih zajednica, navodi se u saopćenju.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU