IUT: Objavljen konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2019/2020. godini

Na osnovu člana 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB (“Službene novine SBK/KSB” br. 4/13), i člana 138. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik i na osnovu Odluke o upisu studenata broj: V 01-01-01/19, i Odluke o upisu studenata u akademskoj 2019/2020 godini u visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu broj: 01-02-592/2019, raspisuje: K O N K U R S/N A T J E Č A J za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2019/2020. godini

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija – dodiplomski studij:

Molba za upis na I ciklus studija;
Diploma o završenoj srednjoj školi (original/ovjerena kopija);
Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole (original/ovjerena kopija);
Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);
Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova(original/ovjerena kopija);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu;
Dvije fotografije 6 x 4

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

Molba za upis na II ciklus studija;
Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenom ciklusu studija (original/ovjerena kopija);
Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);
Uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima za studente kojima nije izdata diploma i dodatak diplomi (original/ovjerena kopija);
Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
Biografija (CV);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu;
Dvije fotografije 6 x 4 cm;

ZA NOVI PROGRAM II CIKLUSA – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA (koji se realizira u saradnji sa Kaunas fakultetom, Vilnius univerziteta iz Litvanije (rangiran na 401 mjesto najboljih univerziteta od 17.000 u cijelom svijetu);

Aplikacijski formular
Zvaničnu, ovjerenu kopiju prethodnog obrazovanja (završen I ciklus – bachelor stepen – univerzitetska diploma) uključujući ocjene (akademski prijepis) potvrđen od zvaničnih organa vlasti sa prijevodom na engleski jezik.
Pasoš i ovjerena kopija prve strane pasoša od strane notara sa prijevodom prve strane na bosanski jezik (prezime, ime, očevo ime).
Dvije novije fotografije – veličine kao za pasoš (3×4)

Sve detaljne informacije za novi program II ciklusa možete vidjeti ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/index.html uz direktni kontakt prema Administratoru programa ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/For%20Applicants.html i/ili na telefon 030 509 682 (Administrator programa – Adela Mujinović).

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija – doktorski studij:

Molba za upis na III ciklus studija;
Obrasci (0, 1, 2 i 3);
Biografija (CV);
Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenim ciklusima studija (original/ovjerena kopija);
Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave;
Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu;
Certifikat o poznavanju engleskog jezika;
Dvije fotografije 6 x 4 cm;

Posebne pogodnosti za buduće studente:

Kandidati koji su sve četiri godine srednje škole završili odličnim uspjehom imaju pravo BESPLATNOG školovanja na I ciklusu studija (redovni studenti)
Mogućnost plaćanja školarine u više rata
Mogućnost praćenja nastave putem interneta – učenje na daljinu
Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na IUT-u

Konkurs za upis studenata ostaje otvoren do 31.08.2019. godine (prvi upisni rok).

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

Ul. Aleja Konzula – Meljanac bb, 72270 Travnik, BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel: 00 387 30 509 682

00 387 30 540 586

Mob: 00 387 61 556 867

Više informacija OVDJE.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU