Iznad Mostara će biti pet tunela i deset vijadukata

Pripremne aktivnosti na realizaciji strateški važnih dionica na koridoru Vc posljednjih su tjedana dodatno ubrzane, a fokus je, osim na tunelu kroz planinski masiv Prenja, i na dionici Mostar sjever – Mostar jug koja bi, procjene su nadležnih, trebala biti gotova 2026. godine.

S obzirom na to da će se trasa autoceste kretati uglavnom brdovitim terenom istočno od Mostara, odnosno obroncima Podveležja, ne iznuđuje činjenica kako njezine tehničke karakteristike uključuju veliki broj objekata kojima će se svladavati zahtjevna geografska obilježja.

A prije toga potrebno je pripremiti i dokumentaciju iz koje će biti jasniji svi detalji nove dionice. Tako je nedavno potpisan ugovor za pružanje usluga izrade idejnog i glavnog projekta autoceste na koridoru Vc, dionica Mostar sjever – Mostar jug. Ugovor je potpisao Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH i Onur Baskaner, ovlašteni predstavnik uime konzorcija Yuksel Proje – PPG – Design QC – Integra -Trasa.

Tada je otkriveno i nekoliko karakteristika iz kojih se može izvući zaključak o kakvom će se složenom projektu raditi. Sama dionica autoceste Mostar sjever – Mostar jug bit će dužine 14,2 kilometra, a na njoj je predviđena izgradnja petlje Mostar sjever s bočnim naplatnim mjestom, pet tunela ukupne dužine oko šest kilometara i deset vijadukata/mostova ukupne dužine oko dva kilometra. Dužina otvorene trase je oko šest kilometara.

Vrijednost ugovora iznosi 7,209.615.30 eura bez PDV-a, a financiranje će se vršiti u okviru sredstava Europske banke za obnovu i razvoj. Istodobno, procijenjena vrijednost izvođenja radova ove dionice je 350 milijuna eura.

Ovom prilikom otkriveno je i kako je početak izvođenja radova na dionici Mostar sjever – Mostar jug planiran je sredinom 2023. godine, a rok za završetak je tri godine. Pritom, na potpisivanju je naglašeno i kako Uprava JP Autoceste FBiH poduzima sve aktivnosti kako bi tijekom 2023. godine počela izgradnja autoceste od petlje Mostar sjever do Bune čime će u izgradnji biti gotovo 30 novih kilometara autoceste kroz Hercegovinu.

Sjeverno od ove dionice, kao što je poznato, gradit će se jedan od najdužih tunela u Europi, projekt koji je već ocijenjen kao najsloženiji tehničko-tehnološki pothvat u Bosni i Hercegovini. Za gradnju tunela Prenj ukupno je pristiglo osam ponuda, i to: tri od kompanija iz Turske, dvije od kompanija iz Kine, jedna kompanija iz Indije i dva od konzorcija iz Turske i Koreje.

Tunel Prenj bit će dužine 10.450 metara. Istodobno će se raditi dvije tunelske cijevi s dva traka u kojima će se promet odvijati jednosmjerno za svaki smjer. Osim tunela Prenj, ova dionica podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portalu tunela, pa se ukupna dužina dionice koja će se graditi povećava na 12 kilometara, piše Večernjak.

S druge strane, izgradnjom dionice Mostar sjever – Mostar jug ostvarit će se puna prometna funkcionalnost autoceste kroz Hercegovinu od Mostara sjever pa sve do graničnog prijelaza Bijača.

Kada je riječ o prostoru južno od Mostara, već je objavljen natječaj za dionicu Kvanj – Buna, a uskoro će biti okončane procedure izbora izvođača i početak radova na dionici Mostar jug – Kvanj duljine 9,2 km. Usporedno s ovim aktivnostima, provode i procesi ubrzanja izgradnje autoceste sjeverno od Zenice, a sve navedeno govori u prilog roku koji je Federacija postavila – imati 2028. godine funkcionalan koridor kroz ovaj entitet. (Večernji list)

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU