Izvještaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije za BiH: Socijalna zaštita u Kantonu Sarajevo kao primjer obećavajuće prakse

U posljednjem izvještaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI), u dijelu izvještaja o integraciji i inkluziji, kao i brizi i zaštiti, te osiguravanju osnovnih potreba zdravstvene zaštite za djecu romske populacije, kao primjer dobre prakse istaknuti su mobilni timovi koji djeluju u okviru Kantonalnog centra za socijalni rad u Kantonu Sarajevo.

Ovi mobilni timovi imaju zadatak da pruže pomoć romskoj djeci koja većinu vremena provode na ulici i trpe različite oblike zanemarivanja.
Ta pomoć ogleda se u pružanju usluga dnevnog boravka ili privremenog smještaja ovoj djeci.

ECRI je pohvalio relizirane aktivnosti, kao i način djelovanja Kantona Sarajevo i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u oblasti socijalne zaštite, koji su u skladu sa EU standardima. Istaknuto je da će i drugi kantoni u Federaciji BiH slijediti ove dobre prakse.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) osnovana je od strane Vijeća Evrope. Predstavlja nezavisno tijelo za praćenje ljudskih prava, specijalizirano za pitanja koja se odnose na rasizam i netoleranciju.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU