Javni pozivi za dodjelu sredstava boračkoj populaciji u narednoj sedmici

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata naredne sedmice raspisat će javne pozive na koje će pripadnici te populacije moći aplicirati za dodjelu sredstava.

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo kazao je za Fenu da je Vlada Federacije BiH na prethodnim sjednicama usvojila osam programa utrošaka tih sredstava u ukupnom iznosu 3,5 miliona KM te podvukao da nije bilo umanjenja novčanih sredstava za tu populaciju.

Od osam transfera, izdvojio je pomoć za liječenje pripadnika boračke populacije u vrijednosti od 1,5 miliona KM, zatim pomoć za sahrane i dženaze te rješavanje stambenog pitanja putem njihove fondacije.

Novac koji je izdvojen je na istom nivou kao i 2020. godine”, naglasio je.

Terzo je također kazao da je Vlada Federacije BiH putem tog ministarstva isplaćivala sredstva za lične i porodične invalidnine, egzistencijalne naknade te naknade za dobitnike najviših ratnih priznanja te da su za prvi kvartal 2021. godine isplatili više od 80 miliona KM, bez kašnjenja i umanjenja.

Vlada FBiH je na ranijim sjednicama usvojila osam programa utroška sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Među njima je program pomoći dvjema boračkim fondacijama, u ukupnom iznosu od 590.000 KM. Prvi transfer vrijedan je 390.000 KM, od čega će 90 posto biti dodijeljeno Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo (273.000 KM) i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar (117.000 KM).

Za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije je, jednim od osam programa, planirano 200.000 KM. Taj iznos bit će doznačen Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije.

Za Program pomoći u liječenju boraca – branitelja utvrđen je iznos od 1.500.000 KM, a pravo na ta sredstva imaju demobilizirani branioci za vlastito ili liječenje članova uže porodice, te porodice poginulih branilaca, kao i porodice umrlih ratnih vojnih invalida, dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Drugim programom, ukupno vrijedim 180.000 KM, obuhvaćeno je 80.000 KM za Savez logoraša BiH, 40.000 KM za Hrvatsku udrugu logoraša Domovinskog rata u BiH, kao i 60.000 KM za istraživačko-dokumentacione aktivnosti i zaštitu žrtava i svjedoka genocida.

Transfer za udruženja proistekla iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata iznosi 360.000 KM, dok je programom na ime pomoći u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija utvrđen iznos od 600.000 KM.

Vlada FBiH je izdvojila i 150.000 KM za obilježavanje značajnih datuma, dok je dio novca namjenjen i za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata.

Za program sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja, uređenja mezarja i grobalja izdvojeno je 50.000 KMIzvorni članak

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU