Javni uvid prijedlog izmjene i dopune Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. godine

Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Općine Novi Travnik, obavještava građanstvo da je u toku javni uvid u prijedlog izmjene i dopune Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020.godine.

  1. Javni uvid u izmjene i dopune Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020.godine održat će se u periodu od 26.04.2021. do 30.04.2021. godine u Centru za dozvole Općine Novi Travnik u analognom obliku grafičkog prikaza i tekstualnom dijelu. Plan će biti moguće pregledati elektronski na stranici Općine www.ont.gov.ba
  2. Zainteresovana pravna i fizička lica informacije o Planovima i stručnu pomoć mogu dobiti na mjestu predviđenom za uvid.
  3. Primjedbe na Planove predaju se u pisanom obliku, na naznačena mjesta u Centru za dozvole Općine Novi Travnik ili na adresu elektronske pošte urbanizam@ont.gov.ba najkasnije do završetka javnog uvida.

Nakon isteka roka predviđenog za javni uvid i davanja primjedbi i sugestija, prezentacija projekta održat će se na sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik dana 06.05.2021.godine (četvrtak).

Prijedlog izmjene i dopune Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020.godine

javni uvid prijedlog izmjene i dopune urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru urbanističkog plana novog travnika 2020. godine
javni uvid prijedlog izmjene i dopune urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru urbanističkog plana novog travnika 2020. godine
javni uvid prijedlog izmjene i dopune urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru urbanističkog plana novog travnika 2020. godine
javni uvid prijedlog izmjene i dopune urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru urbanističkog plana novog travnika 2020. godine
javni uvid prijedlog izmjene i dopune urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru urbanističkog plana novog travnika 2020. godine
javni uvid prijedlog izmjene i dopune urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru urbanističkog plana novog travnika 2020. godine
Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU