KATASTROFALNO POSLOVANJE/ U tri rudnika gubici veći od pola milijarde KM

Gubici tri rudnika koja posluju u okviru JP “Elektroprivreda BiH”, Kakanj, Kreka i “Abid Lolić” – Travnik – Bila, premašili su pola milijarde KM.

Riječ je o akumuliranim gubicima zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, a revizorski izvještaji koji su sačinjeni za prethodnu godinu ukazuju da se gubici iz godine u godinu povećavaju.

Samo u prošloj godini, prema podacima federalnih revizora, gubici su bili višemilionski.

Ovo su podaci samo za tri od sedam rudnika koji posluju u sklopu JP “Elektroprivreda BiH”, koje je, kako je za “Nezavisne” rekao Fadil Novalić, federalni premijer, od Vlade dobilo rok da za 60 dana napravi analizu i transparentan plan reorganizacije svih sedam rudnika kako bi poslovali na kvalitetnoj osnovi.

“Deset dana je već prošlo. Znači da imaju još 50 dana da razmisle, analiziraju i da daju konstruktivne prijedloge. Mi znamo da u jamama nema dovoljno rudara, a da je veći broj administracije. Njihovo je kako će to riješiti, imaju rok koji teče”, poručio je Novalić.

Iz tri pomenuta rudnika ne prihvataju izvještaje revizora, jer, kako tvrde, ne postoji adekvatna dokumentacija za to što su revizori ocijenili.

Iz “Elektroprivrede BiH” su nam kazali da provode aktivnosti i da je to sve što sada mogu reći.

“Akumulirani gubitak Rudnika mrkog uglja Kakanj do kraja 2018. godine iznosio je 117,9 miliona KM, što prelazi osnovi kapital ovog društva za 25,3 miliona”, stoji u izvještaju federalnih revizora, koji su poslovanje ovog društva ocijenili negativno. Samo u prošloj godini ovaj rudnik je poslovao sa gubicima od 13,7 miliona KM.

Akumulirani dug rudnika Kreka na kraju prošle godine iznosio je 418,3 miliona KM, što za više od 64,7 miliona prelazi osnovni kapital ovog društva. Protiv ovog društva se vode i sudski sporovi ukupne vrijednosti od 34.713.576 KM. Gubici u prošloj godini bili su nešto veći od 25,3 miliona KM

Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić” – Travnik dužan je nešto više od 15 miliona KM i taj akumulirani dug prelazi osnovni kapital za nešto više od 3,2 miliona KM, a ovo društvo vodi i sudske sporove u vrijednosti 2,8 miliona KM. Ovaj rudnik u prošloj godini izgubio je nešto više od 1,7 miliona KM.

Svi ovi rudnici, prema revizorskom izvještaju, netransparentno su raspolagali sredstvima, trošili na iznajmljivanje mehanizacije i ljudstva, a dokumenti pokazuju i prekomjeran broj zaposlenih. Veliki problem su i nabavke, te obračunavanje dnevnica i toplog obroka. Ni oprema nije evidentirana po stvarnoj vrijednosti. Ukratko, većina toga nije urađena u skladu sa zakonom.

Rudnik Kreka je, recimo, za usluge angažovanja mehanizacije potrošio nešto više od 9,1 milion KM, a za angažovanje radnika više od 2,1 milion KM. Za PDV duguju 5,6 miliona KM, a za neizmirene plate u periodu 2012-2017. godina više od 74,6 miliona KM.

Rudnik “Abid Lolić” za doprinose radnicima duguje više od 26 miliona KM, a u protekloj godini nije izvršena rezervisana obaveza za kamate i pripadajuće troškove pokretanja postupka prinudne naplate za neizmirene doprinose u iznosu većem od 6,5 miliona KM.

Analiza koju je MMF uradio kada su u pitanju status i poslovanje firmi u BiH kaže da od 576 firmi, njih 370 je potrebno u potpunosti restrukturirati, a ostatak ugasiti. Poseban akcent ovdje je stavljen na rudnike koji posluju u okviru JP “Elektroprivreda BiH”.

Mirsad Isaković, ekonomski stručnjak i univerzitetski profesor, iako ističe da nije upoznat detaljno sa finansijskim poslovanjem rudnika, smatra da podaci koje su iznijeli revizori u finansijskom izvještaju ukazuju na to da je jedino rješenje proglasiti bankrot.

Dženan Kulović, takođe ekonomski analitičar i univerzitetski profesor, za “Nezavisne” ističe da rudnici uglja jesu hronični gubitaši, ali da se ne smije zaboraviti socijalna komponenta rudnika koja se manifestuje u zbrinjavanju velikog broja ljudi i njihovih porodica.

“Ukoliko bismo gledali ekonomsku isplativost, rudnici je ne ispunjavaju, ali ispunjavaju socijalnu funkciju. Velika greška je napravljena integracijom rudnika u jedinstven koncern bez prethodno provedenog postupka restrukturiranja”, ističe Kulović, te dodaje kako je bolje održati i postojeće stanje nego zatvoriti rudnik.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU