Katica: Osigurat ćemo sredstva za sistematske preglede uposlenika MUP-a KS

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) Admir Katica najavio je da će osigurati neophodna sredstva u budžetu da svi uposlenici MUP-a Kantona Sarajevo – Uprave policije do kraja ove godine mogu obaviti sistematske preglede.

Osim toga, ministar Katica je najavio da će zahtijevati dosljednu primjenu Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS.

Na ovaj način, kontinuirano će se vršiti kontrola opće zdravstvene sposobnosti policijskih službenika za nesmetano obavljanje poslova i zadataka bilo kojeg radnog mjesta, saopćeno je iz MUP-a KS.

Kako se nadalje navodi, spomenutim pravilnikom predviđeno je da se periodični zdravstveni pregled policijskih službenika Uprave policije obavljaju svake četiri godine, što do sada nije bila praksa.

U vezi s tim, Katica je naveo da će insistirati od Uprave policije da se ubuduće striktno primjenjuju odredbe pravilnika, a po potrebi i češće vrše sistematski pregledi, za što će se redovno osiguravati sredstva u budžetu.

– Već smo poduzeli aktivnosti na obezbjeđivanju sredstava za sistematske preglede, što prije. Preraspodjelom ćemo u budžetu osigurati oko 150.000 KM i odmah tražiti da se inicira postupak nabavke za uslugu sistematskih pregleda. Sredstva nikada nisu bila i neće biti problem za ove namjene. Zahtijevat ću da svi policijski službenici i uposlenici MUP-a Kantona Sarajevo obave sistematske preglede u ovoj godini – najavio je Katica.

Dodao je da su policijski službenici MUP-a KS – Uprave policije koji su zaposleni u prethodnom periodu bili dužni dostaviti ljekarska uvjerenja, a samo u prošloj godini zaposleno je 195 policijskih službenika.

U toku je prijem još 250 policijskih službenika i 30 mlađih inspektora i za sve njih se može reći da su prošli ili će proći kontrolu opće zdravstvene sposobnosti za nesmetano obavljanje poslova i zadataka.

– Mi intenzivno radimo na obnavljanju kadra unutar policijskih redova i novi policijski službenici zaista prolaze veoma profesionalan i transparentan sistem prijema koji uključuje i ljekarske preglede. Ali, sada ćemo intenzivirati aktivnosti i na kontroli zdravstvene sposobnosti ranije zaposlenih kadrova kako bismo prevenirali eventualne probleme, te osigurali još bolji rad policije – izjavio je Katica.

Značajno je istaći da MUP Kantona Sarajevo – Uprava policije trenutno ima uposlena dva stručna savjetnika psihologa kojima je, između ostalog, posao da za potrebe Uprave policije upućuju na periodične i vanredne ljekarske preglede policijske službenike, postupaju u skladu sa odredbama posebnog propisa kada dođe do primjene sile i vatrenog oružja od strane policijskog službenika, kao u slučaju napada na policijskog službenika.

Ovi stručni savjetnici psiholozi ostvaruju saradnju sa ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i organizacionim jedinicama Uprave policije.

Kroz planirana unapređenja i infrastrukturne projekte, bit će tretirano i pitanje zdravstvene usluge i ljekarske kontrole svih policijskih službenika.

Kako je najavio Katica, policija će dobiti i nove, uređene prostorije Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS.

– U novom administrativnom sjedištu MUP-a KS koje ćemo sagraditi u ulici Kolodvorska, planirali smo smjestiti i zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a KS. Tako ćemo postići da naša policija, ali i pripadnici svih drugih policijskih agencija sa mjestom prebivališta u Kantonu Sarajevo imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, ali i redovne ljekarske preglede na jednom mjestu – poručio je Katica.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU