Koliko su mjere zapošljavanja u BiH zaista efikasne?

Zapošljavanje više od 40 hiljada ljudi sa evidencija zavoda i službi za zapošljavanje u BiH planirano je u ovoj godini, navedeno je u Nacrtu plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2021. godinu, koji je sačinila Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Ekipa BHRT-a istražila je da li ovakvi programi stvaraju realnu sliku o zaposlenosti, i kolika je njihova efikasnost.

Iako je pandemija i pad ekonomije tokom prošle godine dovela do pada zaposlenosti, u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH ističu da se polako vraćamo u stanje prije pandemije. Tokom ove godine, u našoj zemlji kroz programe i aktivne mjere zapošljavanja planirano je da se povuče 40 hiljada osoba sa evidencija entitetskih zavoda za zapošljavanje.

BORIS PUPIĆ, Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Ova brojka od 40 hiljada u svakom slučaju tri do tri ipo puta će biti veća kada gledamo ukupan broj zaposlenih osoba sa evidencije, međutim ovdje se radi samo o onim osobama koji će ući u programe zapošljavanja koje organizuju entitetski zavodi.
Za predstavnike poslovne zajednice i sindikalce, ove brojke su preambiciozne, pogotovo ako se uzme u obzir vrlo nestabilna situacija izazvana koronavirusom.

SELVEDIN ŠATOROVIĆ, SSSBiH

Priča o 40 hilajda novozapsolenih jedna od teza koja će stvoriti lažnu sliku i predstavu u javnosti da BiH ide nekim koracima naprijed.

VLADIMIR BLAGOJEVIĆ, Privredna komora RS

Ono što jeste važno i što je dobro jeste da su neki pozitivni trendovi koji započeti krajem godine i početkom ove nastavljeni,da je rast privrede primjetan ali i dalje to nije adekvatan rast koji bi podrazumjevao toliki broj zaposlenih.
Ekonomista Admir Čavalić pojašnjava da akumulirani novac za potrebe zapošljavanja, koji se usmjerava upravo na aktivne politike zapošljavanja, nije iskorišten na pravi način. Problem je što mjere nisu inovativne i usklađene sa potrebama tržišta rada.

ADMIR ČAVALIĆ, ekonomista

Uglavnom revizije za psolednjih nekoliko godina pokazuju da taj učinak nije na pravom nivou ne daje prave rezultate istina daje kratkoročno u smislu kada se aktivira data mjera iamte nagli pad broja nezaposlenih osoba međutim automatskitokom godine taj broj se vrati na isti i ostanemo na istom procentualnom nivou.

Broj nezaposlenih osoba do kraja maja u našoj zemlji iznosio je gotovo 396 hiljada, bilježi pozitivan trend, i dostignut je broj zabilježen prije pandemije. Broj zaposlenih po rezultatima iz aprila, još nije dostigao nivo prije početka pandemije.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU