Ministarstvo odbrane BiH raspisuje konkurse za prijem u Oružane snage BiH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uskoro raspisuje konkurse za prijem na različite vojničke dužnosti u Oružanim snagama BiH te se mladići i djevojke od 18 do 27 godina starosti, zainteresirani za vojnu karijeru, pozivaju da prate službenu web-stranicu MO BiH – www.mod.gov.ba, saopćeno je iz Ministarstva.

Na službenoj web-stanici MO BiH objavljuju se svi uslovi prijave i prijema u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga BiH.

Može se očekivati da će konkursi za prijem na vojničke dužnosti OS BiH, različitih specijalnosti, biti objavljeni na službenoj web-stranici od polovine februara do polovine marta 2023. godine.

Kandidati koji uspješno prođu testiranja i ljekarski pregled upućuju se na osnovnu vojničku obuku u trajanju od tri mjeseca, nakon čega se primaju u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika.

Mladići i djevojke koji imaju završen civilni fakultet, a zainteresirani su za profesionalnu vojnu službu u kategoriji oficira OS BiH, mogu se prijaviti i na konkurs za prijem u oficire po domaćem programu školovanja u Bosni i Hercegovini.

Taj će konkurs biti objavljen od druge polovine augusta, također na službenoj web-stranici MO BiH – www.mod.gov.ba.

Kandidati koji uspješno prođu sve faze testiranja i ljekarske preglede upućuju se na osnovnu oficirsku obuku u trajanju od jedne godine, nakon čega se primaju u profesionalnu vojnu službu u početnom oficirskom činu potporučnika.

I ove godine, Ministarstvo odbrane BiH u različitim terminima od februara do juna raspisuje niz javnih konkursa za školovanje kadeta na vojnim akademijama u partnerskim državama, za mladiće i djevojke zainteresirane za profesionalnu vojnu službu u kategoriji oficira.

Ovo je odlična prilika za sve mlade ljude, državljane BiH, koji ove godine završavaju ili su već završili četverogodišnju srednju školu, da dobiju mogućnost za besplatno i stipendirano školovanje u jednoj od 10 država u kojima se školuju kadeti iz Bosne i Hercegovine, nakon kojeg kao mladi oficiri Oružanih snaga BiH imaju osiguran posao i priliku za vlastiti profesionalni razvoj u raznim specijalnostima, u izuzetno dinamičnoj i izazovnoj sredini, navodi se u saopćenju.

Kako se nadalje navodi, Ministarstvo odbrane BiH školuje kadete na prestižnim stranim vojnim akademijama u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Grčkoj i Turskoj, kao i na vojnim akademijama zemalja iz regije: Srbiji, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji.

Da bi konkurisali za ovaj vid školovanja u inostranstvu, od kandidata se traži da su postigli najmanje vrlodobar uspjeh tokom četverogodišnjeg školovanja, da su postigli prosjek ocjena iz matematike vrlodobar u posljednje dvije godine školovanja, da poznaju rad na računaru, da imaju srednji nivo poznavanja engleskog jezika i dobru fizičku pripremljenost.

Zainteresirani kandidati koji pohađaju četvrti razred srednje škole također se mogu prijaviti na konkurs, ali po završetku istog, moraju u svjedočanstvu imati minimalno isti prosjek ocjena iz svih predmeta kao i u svjedočanstvu sa polugodišta četvrtog razreda koje su predali u dokumentima za prijavu na javni konkurs.

Osim ovih uslova koji su jednaki za sve vojne akademije, za prijavu na vojne akademije u Njemačkoj i Austriji kandidati moraju imati osnovni nivo poznavanja njemačkog jezika – A2, što se utvrđuje testiranjem. Kandidati za Terezijansku vojnu akademiju u Austriji također moraju biti sposobni preplivati 300 metara slobodnim stilom.

Za prijavu na vojne akademije u SAD-u i Velikoj Britaniji kandidati moraju imati viši nivo poznavanja engleskog jezika, odnosno minimalno 80 bodova na testu ALCPT, kako bi mogli uspješno pratiti nastavu na engleskom jeziku.

Školovanje na vojnim akademijama je veoma raznoliko po svom sadržaju, tako da svi mladi ljudi imaju mogućnost pronaći nešto za sebe.

Kada je u pitanju školovanje u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su dva studijska programa, oba u trajanju četiri godine i to Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Vojna akademija u Republici Srbiji nudi studijske programe – Vojno zrakoplovstvo u trajanju od pet godina, Menadžment u odbrani u trajanju četiri godine, Logistika odbrane u trajanju četiri godine, Vojno mašinsko inženjerstvo u trajanju četiri godine, Protivzračna odbrana – modul Artiljerijsko-raketne jedinice za protivzračna dejstva u trajanju četiri godine i Medicina na Vojno-medicinskoj akademiji u trajanju od šest godina.

U Republici Sjevernoj Makedoniji školovanje traje četiri godine i ta vojna akademija nudi više smjerova, koji su uglavnom vezani za rodove i službe kopnene vojske.

U Republici Turskoj postoji mogućnost školovanja kadeta na tri vojne akademije: Akademija kopnene vojske, Zrakoplovna vojna akademija i Vojno-medicinska akademija.

Na akademijama zrakoplovstva i kopnene vojske, školovanja traju četiri godine, a na vojno-medicinskoj šest godina, s tim da kadeti iz BiH uče turski jezik jednu školsku godinu prije početka redovnog školovanja.

Vojne akademije u Turskoj nude velik izbor studijskih programa, ali je uslov da su kandidati u toku školovanja u srednjoj školi imali predmet matematika najmanje dvije godine, a predmete fiziku i hemiju najmanje jednu godinu.

U Republici Grčkoj također postoji mogućnost školovanja naših kadeta na tri vojne akademije: Akademiji kopnene vojske, Zrakoplovnoj vojnoj akademiji i Akademiji za oficire u službama.

Školovanja na ovim akademijama u Grčkoj traju po četiri godine, osim pojedinih studijskih programa na akademiji za oficire u službama, koji traju pet godina. Kadeti iz BiH, prije početka redovnog školovanja, uče grčki jezik na ovim akademijama u trajanju od jedne školske godine.

Na vojnoj akademiji u Saveznoj Republici Njemačkoj školovanje traje tri godine, ali prethodno kadeti iz BiH uče njemački jezik jednu školsku godinu.

Također, u Republici Austriji, na Terezijanskoj vojnoj akademiji, kadeti prethodno uče njemački jezik, s tim da školovanje traje četiri godine.

U Republici Italiji školovanje traje od tri do četiri godine, u zavisnosti od studijskog programa, s tim da kadeti iz BiH uče italijanski jezik od maja do početka školske godine na vojnoj akademiji, uz napomenu da u toku prve godine na vojnoj akademiji kadeti iz BiH imaju mentora koji im pomaže u dostizanju akademskih standarda, kako bi kasnije mogli samostalno nastavili školovanje.

Za vojne akademije Sjedinjenih Američkih Država, obično se dobije mogućnost školovanja jednog kadeta godišnje. Osim ranije pomenutih uslova, kandidati moraju položiti test engleskog jezika TOEFL i test općeg znanja – SAT, kojeg polažu svi američki srednjoškolci, kao uslov za upis na univerzitet. Školovanje na Zrakoplovnoj vojnoj akademiji, kao i na Vojnoj akademiji kopnene vojske „West Point“, traje četiri godine. Traži se visok nivo poznavanja engleskog jezika te kadeti iz BiH nemaju mogućnost učenja engleskog jezika prije početka školovanja.

– Naša ponuda za besplatno stipendirano školovanje nije ograničena samo na srednjoškolce. Za mlade koji su završili prvi ciklus studija u BiH postoji mogućnost školovanja na prestižnim vojnim akademijama „Sandhurst“ (kopnena vojska) i ‘Cranwell’ (ratno zrakoplovstvo) u Velikoj Britaniji. Osim visokog poznavanja engleskog jezika i visokog nivoa fizičke pripremljenosti, potencijalni kandidati ne mogu biti stariji od 25 godina. Školovanje na akademiji ‘Sandhurst’ traje 13 mjeseci, dok školovanje akademiji ‘Cranwell’ traje do devet mjeseci – navodi se.

U procesu odabira za sve vojne akademije u inostranstvu, sa svim kandidatima za kadete provodi se testiranje općeg znanja, provjera fizičke spremnosti, psiho-test, testiranje engleskog jezika (po potrebi i njemačkog), kao i intervju.

Najuspješniji kandidati se upućuju na ljekarski pregled na klinici, čije troškove u potpunosti snosi Ministarstvo odbrane BiH.

Po uspješno obavljenom ljekarskom pregledu, sa odabranim kandidatima se potpisuje Ugovor o školovanju, u kojem se preciziraju prava i obaveze, kako kadeta tako i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Svim kadetima iz Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane BiH osigurava besplatno školovanje, smještaj i ishranu za vrijeme školovanja, a kadeti imaju pravo i na stipendiju u visini od 25 posto od početne plate oficira čina potporučnik te dvije povratne karte tokom godine (za vrijeme semestralnog odmora).

Kadeti se pri tome obavezuju da će u Oružanim snagama BiH provesti na službi vrijeme u dvostrukom trajanju od dužine trajanja školovanja.

Ministarstvo odbrane BiH smatra da je ovo prilika o kojoj svi mladi ljudi trebaju ozbiljno razmisliti, a pogotovo oni koji žele raditi izazovan i dinamičan posao, s realnim mogućnostima za stabilan profesionalni razvoj i izgradnju karijere.  

Konkursi za prijem u podoficire su internog tipa i otvaraju se kao mogućnost onima koji su već u sastavu Oružanih snaga BiH u nekom od činova vojnika, navodi se u saopćenju.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU