Ministrica kaže da je do sada otkrivena 81 lažna diploma, ali u Vladi ne znaju koje škole su ih izdavale

Institucije i subjekti dostavili su, uglavnom, ovom Ministarstvu samo broj utvrđenih lažnih diploma, pa tako ne raspolažemo s podacima za koje se obrazovne institucije vežu ove krivotvorene i nevažeće diplome, govori Elvira Dilberović

Do ovog trenutka broj lažnih diploma pronađenih tokom revizije koju je pokrenulo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kod uposlenika u federalnim institucijama, popeo se na 81, rekla je  Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke. Kaže da ministarstvu od institucija, ustanova koje su provjeravale diplome/svjedočanstva svojih uposlenika, nisu dostavljeni podaci o školama, fakultetima, centrima za prekvalifikaciju, koji su izdavali nevjerodostojne diplome.

Lažne diplome kod uposlenih u elektroprivredima, ali i zatvorima 

– Ministarstvo je upoznalo Vladu FBiH na njenoj nedavnoj sjednici, sa informacijom o reviziji diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH. U dotadašnjem procesu provjere, utvrđeno je postojanje 77 nevjerodostojnih diplome, a sada već imamo nove izvještaje, te se broj lažnih diploma popeo na 81 – navodi Dilberović.

Jedna lažna diploma pronađena je u Finansijsko-informatičkoj agenciji, tri u BH Telecomu d.d. Sarajevo, četiri u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, pet u Federalnom zavodu PIO, 20 u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, tri u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, 10 u Lutriji BiH. Zatim, 16 u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, dvije u Poreznoj upravi Federacije BiH. Po jedna lažna diploma pronađena je u KPZ-ima poluotvorenog tipa u Sarajevu i Orašju, jedna u KPZ-u zatvorenog tipa u Zenici, osam u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, te po tri u Elektroprivredi BiH i Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Bakovići.

Ministricu Dilberović smo upitali koje se škole, fakulteti, odnosno, centri za prekvalifikaciju vežu za lažne diplome. Odgovor na to pitanje u Vladi i Ministarstvu nemaju.

– Institucije i subjekti dostavili su, uglavnom, ovom Ministarstvu samo broj utvrđenih lažnih diploma, ali ne i druge relevantne podatke, pa tako ne raspolažemo ni s podacima za koje se obrazovne institucije vežu ove krivotvorene i nevažeće diplome. Ponavljam, niti u jednom dijelu informacije se ne navode ovi podaci, niti s njima raspolaže ovo Ministarstvo. Podsjećam i da je Federalna vlada zaključila da se pokrenu zakonske mjere na procesuiranju onih koji su koristili nevjerodostojne diplome, te da se u proces provjere uključe i nadležne inspekcije – odgovorila nam je.

Upitali smo i da li postoje sankcije za ustanova koje, iako su bile dužne, nisu dostavile odgovore Vladi FBiH u vezi s revizijom diploma.

– Proces provjere vjerodostojnosti diploma/svjedočanstava još nije završen, prije svega zbog plaćanja naknada za sami proces, a za što nisu bila planirana sredstva u budžetu. Problemi su nastali zbog zahtjeva za plaćanjem naknade za provjeru vjerodostojnosti od Sveučilišta u Mostaru, Arhiva Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Banjoj Luci, sveučilišta u Republici Hrvatskoj, te univerziteta u Republici Srbiji. Za određen broj diploma/svjedočanstava, utvrđeno je kako provjera vjerodostojnosti ne može biti izvršena zbog uništene dokumentacije za vrijeme ratnih dejstava 1992-1995. godine – rekla nam je Dilberović, prenosi faktor.

Dodaje da trenutno nedostaje 16 izvještaja.

Ponosna sam što smo pokrenuli inicijativu revizije diploma 

– Institucije, tijela, organi uprave i upravne organizacije, javna preduzeća i ustanove, te privredna društva, koji nisu završili proces revizije diploma, zaduženi da to učine u 2020. godini, planirajući potrebna sredstva u svojim budžetima. Prema tome, naš posao nije završen, sve dok ne dođe i posljednji izvještaj. Bio je ovo, i još jeste veliki zadatak, posebno što se prvi put provodi jedna ovako obimna revizija kojom su obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ponosna sam što smo pokrenuli ovu inicijativu, a sada moramo dalje. Slijedi odgovarajuća procedura prema nadležnim tijelima i svako u svom djelovanju treba preuzeti svoj dio odgovornosti – rekla nam je Dilberović.

Na kraju smo upitali da li će škole i centri koji su izdavali lažne diplome biti sankcionisani.

– Često u posljednje vrijeme čujemo: “Neka institucije rade svoj posao!”. I upravo tako. Dalje se u ovaj posao moraju uključiti druge mjerodavne institucije. Kako, kada i na koji način, nije moje da odgovaram, a još manje da nalažem. Od samog početka sam govorila da je ovo složen posao koji zahtjeva puno dobre volje i sinhroniziran rad. Ovo se može uspješno riješiti samo intersektorskom saradnjom. Također, vrlo je važno da ovaj proces bude sveobuhvatan te da se u njega još uključe i kantoni, gradovi i općine – kazala nam je Dilberović.

 

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU