Moguć porast vodstaja, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani

Agencija za vodno područje rijeke Save upozorila je na moguće poplave zbog porast vodostaja uslijed topljenja snijega i novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, entitetu Bosne i Hercegovine, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani.

U saopćenju se navodi kako se za period 10. do 14. marta prognozira vanredno hidrološko stanje.

„Prognozira se porast vodostaja uslijed topljenja snijega i novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u Federaciji Bosne i Hercegovine“, piše u saopćenju.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području općina u Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

Iz Agencije sugeriraju nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

„Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra“, zaključeno je.

AA

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU