Mogući problemi u izdavanju ličnih dokumenata u BiH

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH upozorila je da su, zbog višegodišnjeg neobnavljanja opreme, mogući problemi u kontinuiranom i efikasnom poslovanju, prvenstveno u vezi sa izdavanjem ličnih dokumenata, za šta je zadužena ova agencija.

Ističući da je, zbog granice rashoda koja im je ostavljena u budžetu BiH, količina identifikacionih dokumenata – ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša, smanjena ispod ugovorene i planirane, što u budućnosti dovodi u pitanje potrebe građana, iz Agencije su istakli da su im za efikasno funkcionisanje potrebna i dostojna tehnička sredstva.

Za rashode IDDEEA u budžetu BiH za 2024. godinu određeno je 38,5 miliona KM, što u ovoj agenciji smatraju nedovoljnim uz sve napore da minimiziraju izdatke za službena putovanja, mobilne telefone, reprezentaciju i nabavku goriva.

“Ovako niska gornja granica rashoda ostavlja malo prostora za kapitalna ulaganja, što je nerealno jer je činjenica da se posljednje dvije godine kapitalane nabavke uopšte ne provode ili se provode u tako malim okvirima da to Agenciji ne znači ništa s obzirom da je postojeća oprema već zastarjela, a sve zbog privremenog finansiranja, kao i znatno niskih gornjih granica rashoga za Agenciju unazad par godina”, navode iz IDDEEA.

Posebno upozoravaju da dotrajala oprema u tehničkom sektoru, ali i u Centru za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata nije obnavljana dugi niz godina i da je rizik njenog prestanka rada ogroman i izvjestan.

“Funkcionisanje Agencije gotovo u svim segmentima njenog rada na ovaj način je dovedeo u pitanje. Kako bi se svi poslovni procesi uspješno odvijali, od čega zavisi efikasno funkcionisanje sistema personalizacije, transporta i skladištenja dokumenata, te obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Agencije, neophodno je da se Agenciji obezbijede dostojna tehnička sredstva”, dodaju iz IDDEEA.

Ocjenjujući da je planiranih 38,5 miliona KM iz budžeta BiH nedovoljno za funkcionisanje Agencije u 2024. godine, iz IDDEEA navode da aneksom na redovni budžetski zahtjev traže još 11.117.000 KM od čega se 4.130.000 odnosi na tekuće izdatke za nabavku materijala za lične karte, vozačke dozvole i pasoše, te izdatke za usluge transporta opreme, kao i materijal i usluge održavanja opreme.

Preostalih 7.047.000 KM odnosi se na kapitalne izdatke za realizaciju projekata koje je pokrenula EU, preciziraju iz IDDEEA u odgovoru dostavljenom Parlamentarnoj skupštini na poslaničko pitanje u vezi sa zahtjevom Agencije nadležnom ministarstvu za dodjelu sredstava iz budžeta BiH za 2024. godinu, prenosi Srna.

n1info.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU