NAVEDENI RAZLOZI / Načelnik Općine Novi Travnik proglasio Budžet Općine za 2020. godinu

U skladu sa zakonskim ovlastima 01. 04. 2020. godine načelnik Općine Novi Travnik proglasio je Budžet Općine Novi Travnik za 2020. godinu.

Do praglešenja Budžeta od strane načelnika a ne donošenja od strane Općinskog vijeća došlo je iz slijedećih razloga:

Načelnik Općine Novi Travnik Refik Lendo u pripremi i izradi Budžeta za 2020.godinu u potpunosti je ispoštovao budžetski kalendar koji je usvojilo Općinsko vijeće Novi Travnik.

Dana 22.11.2019.godine Predsjedavajućem Općinskog vijeća proslijeđen je prijedlog dnevnog reda za redovnu sjednicu Općinskog vijeća, u kojem je kao prva tačka dnevnog reda predložen Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta za 2020. godinu. U istom dopisu od Predsjedavajućeg je zatraženo da što hitnije sazove sjednicu kako bi Općinsko vijeće na vrijeme moglo usvojiti Budžet za 2020.godinu.

Poslovnikom Općinskog vijeća Novi Travnik propisano da se materijali dostavljaju 7 dana prije dana određenog za održavanje sjednice, Predsjedavajućem Općinskog vijeća 28.11.2019. godine elektronskom poštom poslan je Nacrt Budžeta iako u tom momentu nije bila zakazana sjednica.

Predsjedavajući Općinskog vijeća nije sazvao sjednicu na prijedlog Načelnika te je 1/3 vijećnika, u skladu sa Poslovnikom, predložila održavanje redovne sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se razmatrao Nacrt Budžeta.

Predsjedavajući Općinskog vijeća ponovno ni po prijedlogu 1/3 vijećnika nije sazvao sjednicu Općinskog vijeća.

Nakon toga, načelnik Općine 30.01.2020.godine Predsjedavajućem je uputio prijedlog dnevnog reda za sazivanje redovne sjednice gdje je ponovo kao prva tačka dnevnog reda predložen Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta za 2020.godinu ali do zakazivanja sjednice ni ovaj put nije došlo.

Općina Novi Travnik u periodu od 01.01. do 31.03.2020. godine primjenjivala je Odluku o privremenom finansiranju. Po njenom isteku shodno Zakonu o principima lokalne samouprave u FBIH, u kojem je regulisano da ukoliko do 31.03. tekuće godine Općinsko vijeće ne usvoji Budžet, načelnik Općine donosi Odluku o proglašenju budžeta.

U cilju nesmetanog funkcionisanja Općine Novi Travnik i provođenja svih mjera na suzbijanju epidemije korona virusa načelnik je, koristeći se zakonskim ovlastima, proglasio budžet Općine Novi Travnik za 2020. godinu.

Budžet Općine Novi Travnik za 2020. možete pogledati na linku.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU