Obavijest HZMO-a o izmjenama propisa u RH

Obavještavamo korisnike/ osiguranike da je u R. Hrvatskoj 1. siječnja 2023.godine  stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 119/2022).

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO) korisnik koji je stekao pravo na dvije ili više mirovina u obveznom mirovinskom osiguranju može koristiti samo jednu mirovinu, prema vlastitom izboru. Izmjenama i dopunama ZOMO-a od 1.1.2023. godine omogućeno je korištenje dijela obiteljske mirovine uz vlastitu odnosno osobnu mirovinu (starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu).

Korištenje dijela obiteljske mirovine uz  osobnu mirovinu izmjenom propisa utvrđeno je pod sljedećim uvjetima:

  • navršenih 65 godina života bračnog/izvanbračnog druga/razvedenog bračnog druga s dosuđenim pravom na uzdržavanje/životnog partnera /neformalnog životnog partnera
  • udovica/udovac je jedini korisnik obiteljske mirovine i ispunjava  propisane uvjete za stjecanje obiteljske mirovine prema ZOMO-u ili drugom posebnom propisu o mirovinskom osiguranju (uz iznimku da se isplata dijela obiteljske mirovine  može odrediti onom članu obitelji koji koristi  obiteljsku mirovinu uz druge članove obitelji kojima je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili opća nesposobnosti za rad ili uz dijete kojem je priznat status osobe s invaliditetom)
  • ako mu ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj  ne prelazi iznos od 80 aktualnih vrijednosti mirovine (80 x AVM od 1. 7.2022. 77,65=6212,00 kn).

Korisniku starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine kojemu se uz mirovinu ostvarenu iz Republike Hrvatske isplaćuje i mirovina iz inozemstva, visina inozemne mirovine neće se uzimati u obzir pri određivanju pripadajućeg iznosa dijela obiteljske mirovine.

Pravo na dio obiteljske mirovine ostvaruje se na zahtjev tako da korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 6 mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje tog prava.

Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine trebaju podnijeti:

  • korisnici kojima su već ranije priznata oba prava (na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu i na obiteljsku mirovinu) trebaju podnijeti samo zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
  • korisnici kojima je priznato pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu, a nije im priznato pravo na obiteljsku mirovinu trebaju podnijeti dva zahtjeva, i to: zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
  • korisnici kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu, a nije na starosnu mirovinu, trebaju podnijeti dva zahtjeva: zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine.

Za sve  informacije  možete se obratiti najbližoj službi Federalnog zavoda za MIO/PIO.

← Isplata mirovina za veljaču, 6. ožujka

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU