Objavljen Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Tuzla 2019.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 1/19), Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 09.07.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

I Predmet javnog poziva:

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija. Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2019. godine („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 6/19 „) obezbjeđena su sredstva za podršku manifestacijama koje realiziraju neprofitne organizacije, pozicionirana kao:
– „Grantovi za kulturne manifestacije“ u iznosu od 15.000,00 KM i „Grantovi za sportske manifestacije“, u iznosu od 16.780,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućim dokumentacijom, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Tekst Javnog poziva
Obrasci za prijavu:
1. Prijavni obrazac za kulturne manifestacije
2. Prijavni obrazac za sportske manifestacije
3. Obrazac budžeta
Obrasci za izvještavanje:
1. Obrazac za narativni izvještaj za manifestacije
2. Obrazac za finansijski izvještaj za manifestacije
Ostalo:
1. Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU